Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Eskilstuna

1 011

1 488

6 348

8 847

Flen

515

301

1 134

1 950

Gnesta

324

285

945

1 554

Katrineholm

689

467

2 213

3 369

Nyköping

883

880

4 542

6 305

Oxelösund

43

121

508

672

Strängnäs

540

780

2 994

4 314

Trosa

143

351

1 239

1 733

Vingåker

311

184

534

1 029

Södermanlands län

4 459

4 857

20 458

29 774

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Eskilstuna

11,4

16,8

71,8

100

Flen

26,4

15,4

58,2

100

Gnesta

20,8

18,3

60,8

100

Katrineholm

20,5

13,9

65,7

100

Nyköping

14,0

14,0

72,0

100

Oxelösund

6,4

18,0

75,6

100

Strängnäs

12,5

18,1

69,4

100

Trosa

8,3

20,3

71,5

100

Vingåker

30,2

17,9

51,9

100

Södermanlands län

15,0

16,3

68,7

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

1998

3 287

3 156

11 810

18 253

1999

3 095

3 126

11 844

18 065

2000

3 089

3 314

12 569

18 972

2001

3 103

3 377

12 923

19 403

2002

3 667

3 534

13 516

20 717

2003

3 701

3 552

13 855

21 108

2004

3 603

3 630

14 080

21 313

2005

3 814

3 728

14 503

22 045

2006

4 003

3 865

15 054

22 922

2007

4 088

3 849

15 686

23 623

2008

4 019

4 064

16 249

24 332

2009

3 939

4 105

16 462

24 506

2010

4 092

4 158

16 714

24 964

2011

4 583

4 343

18 004

26 930

2012

4 584

4 405

18 414

27 403

2013

4 452

4 352

18 476

27 280

2014

4 492

4 601

18 556

27 649

2015

4 484

4 691

18 896

28 071

2016

4 487

4 684

19 519

28 690

2017

4 485

4 694

19 873

29 052

2018

4 479

4 775

20 285

29 539

2019

4 459

4 857

20 458

29 774

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

94

99

100

99

2000

94

105

106

104

2001

94

107

109

106

2002

112

112

114

113

2003

113

113

117

116

2004

110

115

119

117

2005

116

118

123

121

2006

122

122

127

126

2007

124

122

133

129

2008

122

129

138

133

2009

120

130

139

134

2010

124

132

142

137

2011

139

138

152

148

2012

139

140

156

150

2013

135

138

156

149

2014

137

146

157

151

2015

136

149

160

154

2016

137

148

165

157

2017

136

149

168

159

2018

136

151

172

162

2019

136

154

173

163

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

101

2000

93

104

108

104

2001

101

106

111

108

2002

104

108

114

111

2003

110

110

117

115

2004

111

113

121

118

2005

120

117

125

123

2006

132

122

130

129

2007

133

125

135

133

2008

132

125

140

136

2009

128

128

143

138

2010

131

128

142

137

2011

152

140

160

155

2012

157

142

164

159

2013

151

141

165

159

2014

157

144

169

163

2015

159

147

172

165

2016

158

151

175

168

2017

157

151

178

170

2018

157

153

182

172

2019

156

154

185

174

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta