Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Största branschen i länet sett till antal arbetsställen är näringarna inom fastighet, försäkring och kreditinstitut, där 27 procent av länets arbetsställen återfinns.

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Söderman-lands län

Riket              

Söderman-lands län

Riket

Areella

4 479

247 678

15,2

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 583

60 603

5,4

4,7

Byggindustri

3 192

108 293

10,8

8,3

Handel

3 440

143 297

11,6

11,0

Hotell och restaurang

878

35 191

3,0

2,7

Transport och kommunikation

724

32 419

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 155

360 715

27,6

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 560

103 201

8,7

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 528

209 659

15,3

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

29 539

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

225

8 419

 

 

Totalt

29 764

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta