Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

397

229

20 712

14 579

EU

547

2 213

28 897

102 093

Övriga Europa

109

134

6 531

7 151

Fjärran Östern

137

402

7 647

21 204

Övriga Asien

96

104

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

155

372

8 104

18 726

Sydamerika

53

13

2 094

967

Afrika

56

24

2 420

1 308

Samtliga

763

2 569

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

52,0

8,9

51,4

12,2

EU

71,7

86,1

71,7

85,4

Övriga Europa

14,3

5,2

16,2

6,0

Fjärran Östern

18,0

15,6

19,0

17,7

Övriga Asien

12,6

4,0

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

20,3

14,5

20,1

15,7

Sydamerika

6,9

0,5

5,2

0,8

Afrika

7,3

0,9

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Södermanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

387

381

382

367

377

372

397

52

52

52

51

49

48

52

EU

548

534

548

525

581

575

547

73

73

74

73

76

74

72

Övriga Europa

129

125

110

107

117

115

109

17

17

15

15

15

15

14

Fjärran Östern

134

142

130

135

149

151

137

18

19

18

19

19

19

18

Övriga Asien

92

94

90

90

93

86

96

12

13

12

13

12

11

13

Nord- och Centralamerika

146

137

144

158

154

160

155

19

19

20

22

20

21

20

Sydamerika

72

64

60

65

53

62

53

10

9

8

9

7

8

7

Afrika

64

58

68

63

55

67

56

9

8

9

9

7

9

7

Samtliga

750

733

737

718

768

779

763

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

247

237

235

225

230

242

229

14

13

12

10

10

10

9

EU

1414

1 436

1 696

1 874

1 958

2 125

2 213

80

81

83

84

85

87

86

Övriga Europa

128

118

107

114

137

131

134

7

7

5

5

6

5

5

Fjärran Östern

316

320

329

351

364

381

402

18

18

16

16

16

16

16

Övriga Asien

70

72

72

81

89

97

104

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

366

341

360

386

367

372

372

21

19

18

17

16

15

14

Sydamerika

15

18

25

22

18

24

13

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

25

21

24

22

24

26

24

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

1765

1 783

2 034

2 222

2 299

2 446

2 569

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta