Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

392

226

20 557

14 439

EU

580

2 200

28 710

101 194

Övriga Europa

109

134

6 483

7 429

Fjärran Östern

147

418

7 628

21 002

Övriga Asien

83

102

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

148

340

8 102

18 521

Sydamerika

48

19

2 045

985

Afrika

55

21

2 451

1 309

Samtliga

800

2 531

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

49,0

8,9

50,1

12,0

EU

72,5

86,9

69,9

84,0

Övriga Europa

13,6

5,3

15,8

6,2

Fjärran Östern

18,4

16,5

18,6

17,4

Övriga Asien

10,4

4,0

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

18,5

13,4

19,7

15,4

Sydamerika

6,0

0,8

5,0

0,8

Afrika

6,9

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Södermanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

381

382

367

377

372

397

392

52

52

51

49

48

52

49

EU

534

548

525

581

575

547

580

73

74

73

76

74

72

73

Övriga Europa

125

110

107

117

115

109

109

17

15

15

15

15

14

14

Fjärran Östern

142

130

135

149

151