Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2020-02-17
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2019

Gröda Södermanlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 674 10 978 0,5 0,4
Havre 5 683 147 884 4,6 5,8
Korn 13 566 299 945 11,0 11,8
Råg 747 33 330 0,6 1,3
Rågvete 3 107 28 854 2,5 1,1
Vete 32 542 472 184 26,3 18,5
Baljväxter 1 994 44 164 1,6 1,7
Grönfoderväxter 1 140 55 860 0,9 2,2
Majs 218 22 006 0,2 0,9
Oljeväxter 5 648 107 762 4,6 4,2
Potatis matpotatis 40 16 284 0,0 0,6
Potatis, stärkelse 2 7 365 0,0 0,3
Sockerbetor 0 27 266 0,0 1,1
Vall slåtter och bete 47 538 1 085 855 38,4 42,6
Vall träda 8 243 131 718 6,7 5,2
Energiskog 972 8 936 0,8 0,4
Trädgårdsväxter 101 14 654 0,1 0,6
Övriga grödor 1 623 36 454 1,3 1,4
Totalt 123 838 2 551 499 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2009-2019

Södermanlands län

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,5

0,8

1,0

0,6

0,9

0,6

0,7

0,4

0,4

0,4

0,5

Havre

8,2

7,1

7,7

8,6

9,9

7,0

6,5

6,8

4,8

4,8

4,6

Korn

12,3

9,2

9,8

11,2

14,7

11,1

11,1

13,0

12,4

12,4

11,0

Råg

0,9

0,7

0,6

0,4

0,3

0,5

0,5

0,2

0,4

0,4

0,6

Rågvete

2,0

1,8

1,4

1,6

1,0

2,3

2,8

1,7

1,9

1,9

2,5

Vete

22,1

22,0

22,6

20,8

15,0

25,6

24,7

23,5

26,3

26,3

26,3

Baljväxter

1,5

2,0

1,4

1,4

1,3

1,6

2,1

2,3

2,1

2,1

1,6

Grönfoderväxter

0,6

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,6

0,8

0,8

0,9

Majs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Oljeväxter

4,5

6,1

5,5

6,0

6,2

3,4

3,6

3,7

4,8

4,8

4,6

Potatis matpotatis

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

35,4

36,3

37,4

37,2

37,9

37,4

36,4

36,5

34,8

34,8

38,4

Vall träda

9,8

10,9

9,7

9,3

10,1

7,7

9,0

9,5

8,6

8,6

6,7

Energiskog

1,5

1,4

1,5

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1

1,1

0,8

Trädgårdsväxter

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Övriga grödor

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

1,3

1,3

1,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

Havre

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

Korn

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

Råg

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

Rågvete

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

Vete

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

Baljväxter

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

Grönfoderväxter

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

Oljeväxter

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

Potatis matpotatis

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

Vall träda

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta