Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Södermanlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 514 11 796 0,4 0,5
Havre 5 520 163 595 4,5 6,4
Korn 19 294 396 277 15,6 15,5
Råg 326 19 635 0,3 0,8
Rågvete 2 335 18 056 1,9 0,7
Vete 27 047 380 177 21,8 14,9
Baljväxter 2 518 56 455 2,0 2,2
Grönfoderväxter 1 584 53 082 1,3 2,1
Majs 119 18 344 0,1 0,7
Oljeväxter 5 835 102 881 4,7 4,0
Potatis matpotatis 48 15 992 0,0 0,6
Potatis, stärkelse 1 7 821 0,0 0,3
Sockerbetor 0 30 684 0,0 1,2
Vall slåtter och bete 45 409 1 047 461 36,6 41,1
Vall träda 10 578 165 131 8,5 6,5
Energiskog 1 200 9 965 1,0 0,4
Trädgårdsväxter 115 14 649 0,1 0,6
Övriga grödor 1 583 37 175 1,3 1,5
Totalt 124 026 2 549 176 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Södermanlands län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,5

0,5

0,8

1,0

0,6

0,9

0,6

0,7

0,4

0,4

0,4

Havre

9,3

8,2

7,1

7,7

8,6

9,9

7,0

6,5

6,8

4,8

4,8

Korn

11,4

12,3

9,2

9,8

11,2

14,7

11,1

11,1

13,0

12,4

12,4

Råg

1,0

0,9

0,7

0,6

0,4

0,3

0,5

0,5

0,2

0,4

0,4

Rågvete

2,4

2,0

1,8

1,4

1,6

1,0

2,3

2,8

1,7

1,9

1,9

Vete

23,1

22,1

22,0

22,6

20,8

15,0

25,6

24,7

23,5

26,3

26,3

Baljväxter

0,9

1,5

2,0

1,4

1,4

1,3

1,6

2,1

2,3

2,1

2,1

Grönfoderväxter

0,5

0,6

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,6

0,8

0,8

Majs

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Oljeväxter

4,1

4,5

6,1

5,5

6,0

6,2

3,4

3,6

3,7

4,8

4,8

Potatis matpotatis

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

35,4

35,4

36,3

37,4

37,2

37,9

37,4

36,4

36,5

34,8

34,8

Vall träda

9,2

9,8

10,9

9,7

9,3

10,1

7,7

9,0

9,5

8,6

8,6

Energiskog

1,5

1,5

1,4

1,5

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1

1,1

Trädgårdsväxter

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

Övriga grödor

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

1,3

1,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Södermanlands län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,5

0,5

0,8

1,0

0,6

0,9

0,6

0,7

0,4

0,4

0,4

Havre

9,3

8,2

7,1

7,7

8,6

9,9

7,0

6,5

6,8

4,8

4,8

Korn

11,4

12,3

9,2

9,8

11,2

14,7

11,1

11,1

13,0

12,4

12,4

Råg

1,0

0,9

0,7

0,6

0,4

0,3

0,5

0,5

0,2

0,4

0,4

Rågvete

2,4

2,0

1,8

1,4

1,6

1,0

2,3

2,8

1,7

1,9

1,9

Vete

23,1

22,1

22,0

22,6

20,8

15,0

25,6

24,7

23,5

26,3

26,3

Baljväxter

0,9

1,5

2,0

1,4

1,4

1,3

1,6

2,1

2,3

2,1

2,1

Grönfoderväxter

0,5

0,6

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,6

0,8

0,8

Majs

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Oljeväxter

4,1

4,5

6,1

5,5

6,0

6,2

3,4

3,6

3,7

4,8

4,8

Potatis matpotatis

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

35,4

35,4

36,3

37,4

37,2

37,9

37,4

36,4

36,5

34,8

34,8

Vall träda

9,2

9,8

10,9

9,7

9,3

10,1

7,7

9,0

9,5

8,6

8,6

Energiskog

1,5

1,5

1,4

1,5

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1

1,1

Trädgårdsväxter

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

Övriga grödor

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

1,3

1,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder