Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-03
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Södermanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

670

1 981

2 651

23 831

72 720

96 551

25,3

24,7

Tillverkning och utvinning

3 635

12 368

16 003

131 019

420 334

551 353

22,7

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

305

1 073

1 378

12 188

38 202

50 390

22,1

24,2

Byggverksamhet

711

9 263

9 974

32 733

321 710

354 443

7,1

9,2

Handel

5 570

7 004

12 574

263 993

323 536

587 529

44,3

44,9

Transport och magasinering

804

3 717

4 521

49 042

180 437

229 479

17,8

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 972

1 726

3 698

85 405

83 794

169 199

53,3

50,5

Information och kommunikation

584

1 109

1 693

58 115

144 783

202 898

34,5

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

628

392

1 020

47 916

47 173

95 089

61,6

50,4

Fastighetsverksamhet

1 018

1 294

2 312

31 528

48 602

80 130

44,0

39,3

Företagstjänster

4 546

6 350

10 896

255 321

336 343

591 664

41,7

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

3 979

2 616

6 595

169 434

123 653

293 087

60,3

57,8

Utbildning

11 181

3 614

14 795

394 770

139 924

534 694

75,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 907

4 744

23 651

646 250

165 888

812 138

79,9

79,6

Kulturella och personliga tjänster

2 997

1 982

4 979

123 505

89 913

213 418

60,2

57,9

Näringsgren okänd

1 196

816

2 012

31 080

21 751

52 831

59,4

58,8

Totalt

58 703

60 049

118 752

2 356 130

2 558 763

4 914 893

49,4

47,9

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Södermanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

670

1 981

2 651

23 831

72 720

96 551

25,3

24,7

Tillverkning och utvinning

3 635

12 368

16 003

131 019

420 334

551 353

22,7

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

305

1 073

1 378

12 188

38 202

50 390

22,1

24,2

Byggverksamhet

711

9 263

9 974

32 733

321 710

354 443

7,1

9,2

Handel

5 570

7 004

12 574

263 993

323 536

587 529

44,3

44,9

Transport och magasinering

804

3 717

4 521

49 042

180 437

229 479

17,8

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 972

1 726

3 698

85 405

83 794

169 199

53,3

50,5

Information och kommunikation

584

1 109

1 693

58 115

144 783

202 898

34,5

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

628

392

1 020

47 916

47 173

95 089

61,6

50,4

Fastighetsverksamhet

1 018

1 294

2 312

31 528

48 602

80 130

44,0

39,3

Företagstjänster

4 546

6 350

10 896

255 321

336 343

591 664

41,7

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

3 979

2 616

6 595

169 434

123 653

293 087

60,3

57,8

Utbildning

11 181

3 614

14 795

394 770

139 924

534 694

75,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 907

4 744

23 651

646 250

165 888

812 138

79,9

79,6

Kulturella och personliga tjänster

2 997

1 982

4 979

123 505

89 913

213 418

60,2

57,9

Näringsgren okänd

1 196

816

2 012

31 080

21 751

52 831

59,4

58,8

Totalt

58 703

60 049

118 752

2 356 130

2 558 763

4 914 893

49,4

47,9

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Södermanlands län

                     

Näringsgren

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 388

2 420

2 526

2 906

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

2 651

Tillverkning och utvinning

21 283

18 019

18 279

18 709

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

16 003

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 091

1 184

1 126

1 109

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

1 378

Byggverksamhet

8 448

8 173

8 578

8 994

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

9 974

Handel

12 552

12 048

12 459

12 697

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

12 574

Transport och magasinering

4 874

4 558

4 519

4 645

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

4 521

Hotell- och restaurangverksamhet

2 913

2 859

2 977

3 100

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

3 698

Information och kommunikation

1 729

1 640

1 602

1 606

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

1 693

Finans- och försäkringsverksamhet

1 238

1 200

1 181

1 186

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

1 020

Fastighetsverksamhet

1 995

2 070

2 121

2 112

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

2 312

Företagstjänster

8 062

8 023

9 035

9 915

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

10 896

Offentlig förvaltning och försvar

5 652

5 594

5 609

5 735

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

6 595

Utbildning

12 080

11 815

12 196

12 294

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

14 795

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 509

20 285

20 474

20 776

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

23 651

Kulturella och personliga tjänster

4 497

4 455

4 410

4 595

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

4 979

Näringsgren okänd

2 259

2 187

2 065

1 820

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

2 012

Totalt

111 570

106 530

109 157

112 199

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

118 752

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2008

                     

Näringsgren

2007    

2008  

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

106

122

118

117

116

112

109

111

Tillverkning och utvinning

100

85

86

88

84

83

81

78

77

75

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

109

103

102

106

108

106

112

122

126

Byggverksamhet

100

97

102

106

106

106

106

111

112

118

Handel

100

96

99

101

101

100

99

98

99

100

Transport och magasinering

100

94

93

95

95

96

93

93

93

93

Hotell- och restaurangverksamhet

100

98

102

106

112

115

119

125

126

127

Information och kommunikation

100

95

93

93

94

93

88

84

86

98

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

95

96

94

94

92

89

84

82

Fastighetsverksamhet

100

104

106

106

108

111

112

116

118

116

Företagstjänster

100

100

112

123

126

128

125

127

130

135

Offentlig förvaltning och försvar

100

99

99

101

102

107

108

109

111

117

Utbildning

100

98

101

102

104

108

109

110

116

122

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

99

100

101

103

106

109

112

115

115

Kulturella och personliga tjänster

100

99

98

102

106

110

110

110

112

111

Näringsgren okänd

100

97

91

81

76

75

75

82

85

89

Totalt

100

95

98

101

101

102

102

103

105

106

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta