Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 255

14

24 748

20

42 003

34

122 269

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

14

166

9

416

23

1 816

Tillverkning och utvinning

2 326

12

2 563

14

4 889

26

18 794

Energiförsörjning; miljöverksamhet

234

16

213

14

447

30

1 475

Byggverksamhet

740

7

322

3

1 062

10

10 306

Handel

1 595

12

958

7

2 553

19

13 269

Transport och magasinering

477

9

316

6

793

15

5 046

Hotell- och restaurangverksamhet

356

11

188

6

544

17

3 309

Information och kommunikation

703

29

695

29

1 398

58

2 395

Finans- och försäkringsverksamhet

328

21

438

29

766

50

1 526

Fastighetsverksamhet

327

15

296

14

623

29

2 157

Företagstjänster

1 906

16

2 340

20

4 246

36

11 747

Offentlig förvaltning och försvar

1 709

24

2 951

42

4 660

66

7 022

Utbildning och forskning

2 391

17

6 135

42

8 526

59

14 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 007

13

6 137

27

9 144

40

22 750

Personliga och kulturella tjänster

719

15

853

18

1 572

33

4 840

Okänd verksamhet

187

14

177

13

364

27

1 370

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 574

13

2 998

9

7 572

22

34 505

   i reguljär utbildning

4 574

13

2 998

9

7 572

22

34 505

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

21 829

14

27 746

18

49 575

32

156 774

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 255

14

24 748

20

42 003

34

122 269

Jordbruk, skogsbruk och fiske

250

14

166

9

416

23

1 816

Tillverkning och utvinning

2 326

12

2 563

14

4 889

26

18 794

Energiförsörjning; miljöverksamhet

234

16

213

14

447

30

1 475

Byggverksamhet

740

7

322

3

1 062

10

10 306

Handel

1 595

12

958

7

2 553

19

13 269

Transport och magasinering

477

9

316

6

793

15

5 046

Hotell- och restaurangverksamhet

356

11

188

6

544

17

3 309

Information och kommunikation

703

29

695

29

1 398

58

2 395

Finans- och försäkringsverksamhet

328

21

438

29

766

50

1 526

Fastighetsverksamhet

327

15

296

14

623

29

2 157

Företagstjänster

1 906

16

2 340

20

4 246

36

11 747

Offentlig förvaltning och försvar

1 709

24

2 951

42

4 660

66

7 022

Utbildning och forskning

2 391

17

6 135

42

8 526

59

14 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 007

13

6 137

27

9 144

40

22 750

Personliga och kulturella tjänster

719

15

853

18

1 572

33

4 840

Okänd verksamhet

187

14

177

13

364

27

1 370

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 574

13

2 998

9

7 572

22

34 505

   i reguljär utbildning

4 574

13

2 998

9

7 572

22

34 505

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

21 829

14

27 746

18

49 575

32

156 774

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta