Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 540

14

25 505

21

43 045

35

123 290

Jordbruk, skogsbruk och fiske

240

14

165

9

405

23

1 745

Tillverkning och utvinning

2 410

13

2 660

14

5 070

26

19 160

Energiförsörjning; miljöverksamhet

225

16

215

15

440

31

1 435

Byggverksamhet

770

7

365

3

1 135

11

10 640

Handel

1 615

12

980

7

2 595

20

13 145

Transport och magasinering

520

10

335

6

855

17

5 180

Hotell- och restaurangverksamhet

360

11

260

8

620

18

3 415

Information och kommunikation

670

29

740

31

1 410

60

2 350

Finans- och försäkringsverksamhet

340

22

445

29

785

52

1 520

Fastighetsverksamhet

360

16

330

14

690

30

2 280

Företagstjänster

1 940

16

2 455

21

4 395

37

11 965

Offentlig förvaltning och försvar

1 845

25

3 140

43

4 985

69

7 260

Utbildning och forskning

2 400

17

6 190

43

8 590

59

14 540

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 980

13

6 225

27

9 205

41

22 720

Personliga och kulturella tjänster

710

15

865

18

1 575

33

4 790

Okänd verksamhet

165

15

145

13

310

27

1 135

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 520

13

3 045

9

7 565

22

34 320

   i reguljär utbildning

2 170

22

1 075

11

3 245

34

9 645

   ej i reguljär utbildning

2 350

10

1 975

8

4 325

18

24 675

Totalt

22 060

14

28 550

18

50 610

32

157 610

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

718 300

16

1 308 565

28

2 026 865

44

4 621 525

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 030

12

5 330

9

12 360

22

57 005

Tillverkning och utvinning

69 165

13

90 410

17

159 575

30

534 055

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 000

18

11 590

24

20 590

42

49 075

Byggverksamhet

30 650

9

22 760

7

53 410

16

339 700

Handel

83 190

15

75 870

14

159 060

29

547 915

Transport och magasinering

28 915

13

22 375

10

51 290

23

221 550

Hotell- och restaurangverksamhet

20 870

14

12 435

8

33 305

22

149 085

Information och kommunikation

49 325

24

94 390

46

143 715

71

203 600

Finans- och försäkringsverksamhet

17 825

19

40 070

43

57 895

62

93 355

Fastighetsverksamhet

13 460

19

16 000

22

29 460

41

71 935

Företagstjänster

99 315

18

191 300

34

290 615

52

564 125

Offentlig förvaltning och försvar

66 700

23

144 700

49

211 400

72

295 405

Utbildning och forskning

79 760

16

267 890

52

347 650

68

512 825

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 555

14

257 050

34

361 605

48

754 530

Personliga och kulturella tjänster

33 530

17

50 805

26

84 335

44

193 355

Okänd verksamhet

5 010

15

5 590

16

10 600

31

34 005

Icke förvärvsarbetande, Totalt

207 540

17

171 450

14

378 990

32

1 193 705

   i reguljär utbildning

113 115

32

62 030

18

175 145

49

354 030

   ej i reguljär utbildning

94 425

11

101 830

12

196 255

23

839 675

Totalt

925 840

16

1 480 015

25

2 405 855

41

5 815 230

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta