Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Södermanlands län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 285 personer i Södermanlands län.

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

43

54

132

4

233

22 683

1,0

Flen

 

 

3

 

3

2 845

0,1

Gnesta

 

1

3

 

4

1 709

0,2

Katrineholm

 

7

63

 

70

7 227

1,0

Nyköping

 

80

81

1

162

12 641

1,3

Oxelösund

 

 

1

 

1

2 107

0,0

Strängnäs

117

2

26

 

145

5 847

2,5

Trosa

1

2

3

 

6

2 088

0,3

Vingåker

 

1

7

 

8

1 556

0,5

Södermanlands län

161

147

319

5

632

58 703

1,1

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

96

173

402

28

699

23 044

3,0

Flen

 

 

8

2

10

3 083

0,3

Gnesta

 

1

8

7

16

1 423

1,1

Katrineholm

1

21

86

13

121

7 612

1,6

Nyköping

1

213

251

6

471

11 974

3,9

Oxelösund

 

1

5

 

6

3 177

0,2

Strängnäs

208

5

63

7

283

6 028

4,7

Trosa

 

15

12

 

27

2 079

1,3

Vingåker

2

10

8

 

20

1 629

1,2

Södermanlands län

308

439

843

63

1 653

60 049

2,8

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

139

227

534

32

932

45 727

2,0

Flen

0

0

11

2

13

5 928

0,2

Gnesta

0

2

11

7

20

3 132

0,6

Katrineholm

1

28

149

13

191

14 839

1,3

Nyköping

1

293

332

7

633

24 615

2,6

Oxelösund

0

1

6

0

7

5 284

0,1

Strängnäs

325

7

89

7

428

11 875

3,6

Trosa

1

17

15

0

33

4 167

0,8

Vingåker

2

11

15

0

28

3 185

0,9

Södermanlands län

469

586

1 162

68

2 285

118 752

1,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

43

54

132

4

233

22 683

1,0

Flen

 

 

3

 

3

2 845

0,1

Gnesta

 

1

3

 

4

1 709

0,2

Katrineholm

 

7

63

 

70

7 227

1,0

Nyköping

 

80

81

1

162

12 641

1,3

Oxelösund

 

 

1

 

1

2 107

0,0

Strängnäs

117

2

26

 

145

5 847

2,5

Trosa

1

2

3

 

6

2 088

0,3

Vingåker

 

1

7

 

8

1 556

0,5

Södermanlands län

161

147

319

5

632

58 703

1,1

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

96

173

402

28

699

23 044

3,0

Flen

 

 

8

2

10

3 083

0,3

Gnesta

 

1

8

7

16

1 423

1,1

Katrineholm

1

21

86

13

121

7 612

1,6

Nyköping

1

213

251

6

471

11 974

3,9

Oxelösund

 

1

5

 

6

3 177

0,2

Strängnäs

208

5

63

7

283

6 028

4,7

Trosa

 

15

12

 

27

2 079

1,3

Vingåker

2

10

8

 

20

1 629

1,2

Södermanlands län

308

439

843

63

1 653

60 049

2,8

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

139

227

534

32

932

45 727

2,0

Flen

0

0

11

2

13

5 928

0,2

Gnesta

0

2

11

7

20

3 132

0,6

Katrineholm

1

28

149

13

191

14 839

1,3

Nyköping

1

293

332

7

633

24 615

2,6

Oxelösund

0

1

6

0

7

5 284

0,1

Strängnäs

325

7

89

7

428

11 875

3,6

Trosa

1

17

15

0

33

4 167

0,8

Vingåker

2

11

15

0

28

3 185

0,9

Södermanlands län

469

586

1 162

68

2 285

118 752

1,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta