Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Södermanlands län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 214 personer i Södermanlands län.

 

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

35

44

131

2

212

22 920

0,9

Flen

 

 

5

 

5

2 794

0,2

Gnesta

 

 

6

 

6

1 711

0,4

Katrineholm

 

12

30

 

42

7 275

0,6

Nyköping

 

76

79

6

161

12 643

1,3

Oxelösund

 

 

1

 

1

2 094

0,0

Strängnäs

106

4

27

 

137

5 826

2,4

Trosa

1

2

6

 

9

2 094

0,4

Vingåker

 

1

1

 

2

1 540

0,1

Södermanlands län

142

139

286

8

575

58 897

1,0

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

105

162

395

21

683

23 527

2,9

Flen

 

 

19

 

19

3 136

0,6

Gnesta

 

 

20

 

20

1 433

1,4

Katrineholm

1

12

67

15

95

7 694

1,2

Nyköping

2

213

251

8

474

12 015

3,9

Oxelösund

 

1

6

 

7

3 268

0,2

Strängnäs

209

8

67

1

285

6 142

4,6

Trosa

1

16

15

2

34

2 126

1,6

Vingåker

 

10

12

 

22

1 583

1,4

Södermanlands län

318

422

852

47

1 639

60 924

2,7

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

140

206

526

23

895

46 447

1,9

Flen

0

0

24

0

24

5 930

0,4

Gnesta

0

0

26

0

26

3 144

0,8

Katrineholm

1

24

97

15

137

14 969

0,9

Nyköping

2

289

330

14

635

24 658

2,6

Oxelösund

0

1

7

0

8

5 362

0,1

Strängnäs

315

12

94

1

422

11 968

3,5

Trosa

2

18

21

2

43

4 220

1,0

Vingåker

0

11

13

0

24

3 123

0,8

Södermanlands län

460

561

1 138

55

2 214

119 821

1,8

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta