Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Vid valet till EU-parlamentet 2019 var valdeltagandet i Södermanlands län 54,4 procent. Valdeltagandet har ökat med 39 procent sedan 1999. I riket som helhet har valdeltagandet stigit med 42 procent under samma period till 55,3 procent år 2019. Bland länets kommuner var valdeltagandet högst i Trosa där 59,8 procent röstade. Lägst var valdeltagandet i Eskilstuna kommun där 47,5 procent av de röstberättigade deltog i valet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Eskilstuna

47,5

 

Flen

52,7

 

Gnesta

57,6

 

Katrineholm

51,4

 

Nyköping

57,1

 

Oxelösund

52,4

 

Strängnäs

55,5

 

Trosa

59,8

 

Vingåker

52,5

 

Södermanlands län

54,4

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Södermanlands län

Riket

Moderaterna

16,9

16,8

Centerpartiet

9,9

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

3,0

4,1

Kristdemokraterna

7,5

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

27,6

23,5

Vänsterpartiet

5,7

6,8

Miljöpartiet de gröna

10,0

11,5

Sverigedemokraterna

17,3

15,3

Feministiskt initiativ

0,6

0,8

Piratpartiet

0,5

0,6

Övriga partier

1,0

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Eskilstuna

38,4

34,7

41,7

44,0

47,5

         

Flen

40,4

37,7

44,3

46,5

52,7

         

Gnesta

36,6

37,8

43,1

51,5

57,6

         

Katrineholm

39,6

35,1

43,0

44,4

51,4

         

Nyköping

40,7

39,2

48,2

51,2

57,1

         

Oxelösund

36,8

34,4

43,0

48,6

52,4

         

Strängnäs

38,8

38,3

45,7

50,3

55,5

         

Trosa

39,3

37,9

49,3

54,4

59,8

         

Vingåker

39,7

34,0

40,8

45,0

52,5

         

Södermanlands län

39,1

36,4

44,1

47,3

54,4

         

Riket

39,0

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Södermanlands län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

19,0

17,3

17,5

13,0

16,9

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

5,0

6,7

5,5

6,3

9,9

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

12,7

8,0

12,9

9,3

3,0

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

7,2

4,7

4,2

5,3

7,5

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

32,8

31,3

29,3

28,5

27,6

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

13,0

10,0

5,0

6,1

5,7

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

9,9

6,8

10,8

14,4

10,0

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

13,8

3,5

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,5

2,8

11,0

17,3

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

1,7

3,7

0,6

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

6,7

1,9

0,5

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,3

0,9

0,2

0,6

1,0

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Eskilstuna

100

90

108

115

124

Flen

100

93

110

115

130

Gnesta

100

103

118

141

157

Katrineholm

100

89

109

112

130

Nyköping

100

96

119

126

140

Oxelösund

100

94

117

132

142

Strängnäs

100

99

118

130

143

Trosa

100

96

125

138

152

Vingåker

100

86

103

113

132

Södermanlands län

100

93

113

121

139

Riket

100

97

117

131

142

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta