Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige var högst i Trosa kommun där 87,5 procent röstade. Lägst var valdeltagandet i Eskilstuna kommun med 81,1 procent. Genomsnittet för länet var 83,8 procent.

Kommunfullmäktigevalet 2018

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Eskilstuna

63 932

59

758

57

64 806

79 877

81,1

Flen

10 345

9

139

7

10 500

12 785

82,1

Gnesta

7 230

30

104

1

7 365

8 582

85,8

Katrineholm

21 952

9

285

13

22 259

26 289

84,7

Nyköping

36 894

31

477

38

37 440

43 405

86,3

Oxelösund

7 791

4

107

6

7 908

9 416

84,0

Strängnäs

22 732

18

347

34

23 131

27 323

84,7

Trosa

8 924

6

56

7

8 993

10 281

87,5

Vingåker

5 964

4

86

3

6 057

7 027

86,2

Södermanlands län

185 764

170

2 359

166

188 459

224 985

83,8

Källa: Valmyndigheten

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2018

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Eskilstuna

63 932

59

758

57

64 806

79 877

81,1

Flen

10 345

9

139

7

10 500

12 785

82,1

Gnesta

7 230

30

104

1

7 365

8 582

85,8

Katrineholm

21 952

9

285

13

22 259

26 289

84,7

Nyköping

36 894

31

477

38

37 440

43 405

86,3

Oxelösund

7 791

4

107

6

7 908

9 416

84,0

Strängnäs

22 732

18

347

34

23 131

27 323

84,7

Trosa

8 924

6

56

7

8 993

10 281

87,5

Vingåker

5 964

4

86

3

6 057

7 027

86,2

Södermanlands län

185 764

170

2 359

166

188 459

224 985

83,8

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1985-2018

Kommun/Region 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Eskilstuna 86,2 81,3 81,2 81,9 75,7 74,1 75,2 79,2 80,5 81,1
Flen 89,0 85,2 84,8 85,3 78,5 78,0 79,4 81,8 82,4 82,1
Gnesta - - 84,6 85,3 79,1 79,0 80,7 83,1 84,8 85,8
Katrineholm 89,3 86,0 85,8 85,9 80,9 79,5 80,7 82,5 84,1 84,7
Nyköping 90,0 86,6 87,5 87,3 81,8 81,3 82,2 83,6 85,3 86,3
Oxelösund 88,3 84,3 84,7 85,2 79,7 78,3 78,9 82,9 83,1 84,0
Strängnäs 89,8 85,2 85,4 85,1 79,0 78,4 80,9 82,7 84,5 84,7
Trosa - - 85,5 86,6 81,9 81,3 82,9 85,4 87,3 87,5
Vingåker 90,6 87,1 86,3 88,2 82,4 81,0 82,1 84,1 86,6 86,2
Södermanlands län 88,4 84,3 84,3 84,7 78,9 77,8 79,1 81,7 83,2 83,8
Riket 87,8 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1985-2018. Index år 1985=100

Kommun/Region 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Eskilstuna 100 94 94 95 88 86 87 92 93 94
Flen 100 96 95 96 88 88 89 92 93 92
Gnesta - - 100 101 94 93 95 98 100 101
Katrineholm 100 96 96 96 91 89 90 92 94 95
Nyköping 100 96 97 97 91 90 91 93 95 96
Oxelösund 100 95 96 97 90 89 89 94 94 95
Strängnäs 100 95 95 95 88 87 90 92 94 94
Trosa - - 100 101 96 95 97 100 102 102
Vingåker 100 96 95 97 91 89 91 93 96 95
Södermanlands län 100 95 95 96 89 88 89 92 94 95
Riket 100 96 96 96 90 89 89 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta