Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Södermanlands län

Riket

Varuproducenter

25 585

994 654

Tjänsteproducenter

34 123

2 042 839

Offentlig förvaltning

20 961

838 883

Ej branschfördelat

10 008

509 121

Summa

90 677

4 385 497

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Procent

     

 

Södermanlands län

Riket

Varuproducenter

28,2

22,7

Tjänsteproducenter

37,6

46,6

Offentlig förvaltning

23,1

19,1

Ej branschfördelat

11,0

11,6

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

18 388

18 711

12 875

6 300

56 274

2002

18 087

19 913

13 527

6 567

58 094

2003

18 388

20 894

13 700

6 804

59 786

2004

21 020

21 513

14 407

7 236

64 176

2005

21 963

22 086

14 492

7 709

66 250

2006

23 252

23 433

15 017

8 016

69 718

2007

27 191

24 678

15 788

8 803

76 460

2008

26 984

26 473

16 333

8 988

78 778

2009

20 671

25 248

16 307

8 215

70 441

2010

27 498

27 170

16 675

9 552

80 895

2011

27 694

29 259

17 032

9 718

83 703

2012

27 215

29 864

17 771

9 663

84 513

2013

24 386

30 172

18 403

9 152

82 113

2014

24 034

31 007

19 105

9 078

83 224

2015

23 855

33 080

19 943

9 346

86 224

2016

25 585

34 123

20 961

10 008

90 677

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

18 388

18 711

12 875

6 300

56 274

2002

18 087

19 913

13 527

6 567

58 094

2003

18 388

20 894

13 700

6 804

59 786

2004

21 020

21 513

14 407

7 236

64 176

2005

21 963

22 086

14 492

7 709

66 250

2006

23 252

23 433

15 017

8 016

69 718

2007

27 191

24 678

15 788

8 803

76 460

2008

26 984

26 473

16 333

8 988

78 778

2009

20 671

25 248

16 307

8 215

70 441

2010

27 498

27 170

16 675

9 552

80 895

2011

27 694

29 259

17 032

9 718

83 703

2012

27 215

29 864

17 771

9 663

84 513

2013

24 386

30 172

18 403

9 152

82 113

2014

24 034

31 007

19 105

9 078

83 224

2015

23 855

33 080

19 943

9 346

86 224

2016

25 585

34 123

20 961

10 008

90 677

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

           

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

98

106

105

104

103

2003

100

112

106

108

106

2004

114

115

112

115

114

2005

119

118

113

122

118

2006

126

125

117

127

124

2007

148

132

123

140

136

2008

147

141

127

143

140

2009

112

135

127

130

125

2010

150

145

130

152

144

2011

151

156

132

154

149

2012

148

160

138

153

150

2013

133

161

143

145

146

2014

131

166

148

144

148

2015

130

177

155

148

153

2016

139

182

163

159

161

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

175

175

177

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta