Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 442 000 kronor i genomsnitt för riket 2016. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner har Oxelösund index 90. Länets lägsta värde har Gnesta med med 40.

Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Eskilstuna 336 76
Flen 215 49
Gnesta 177 40
Katrineholm 301 68
Nyköping 348 79
Oxelösund 399 90
Strängnäs 330 75
Trosa 281 64
Vingåker 219 50
Södermanlands län 317 72
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Eskilstuna 252 261 283 267 219 273 289 314 295 299 332 336
Flen 184 247 236 232 206 226 249 245 163 196 209 215
Gnesta 139 149 154 156 146 151 167 174 168 176 172 177
Katrineholm 229 239 248 256 259 277 292 303 327 338 313 301
Nyköping 244 253 265 273 255 290 302 317 318 322 332 348
Oxelösund 515 538 690 661 268 403 395 302 331 353 365 399
Strängnäs 240 228 287 385 402 407 389 415 385 331 287 330
Trosa 201 219 234 207 202 217 238 240 239 246 256 281
Vingåker 172 181 190 200 202 183 189 199 197 203 209 219
Södermanlands län 253 266 289 296 263 300 308 309 297 298 306 317
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

78

76

78

73

62

73

75

81

75

74

77

76

Flen

57

72

65

63

58

60

64

63

41

48

49

49

Gnesta

43

44

43

42

41

40

43

45

43

43

40

40

Katrineholm

71

70

69

70

73

74

75

78

83

83

73

68

Nyköping

76

74

73

74

72

77

78

82

81

79

77

79

Oxelösund

160

157

191

180

76

107

102

78

84

87

85

90

Strängnäs

75

67

80

105

114

108

101

107

98

82

67

75

Trosa

62

64

65

56

57

58

61

62

61

61

60

64

Vingåker

53

53

53

54

57

49

49

51

50

50

49

50

Södermanlands län

79

78

80

80

74

80

80

80

76

73

71

72

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

100

104

112

106

87

108

115

125

117

119

132

133

Flen

100

134

128

126

112

123

136

133

89

107

114

117

Gnesta

100

107

111

112

105

109

120

125

121

127

124

127

Katrineholm

100

104

108

112

113

121

128

132

143

148

137

131

Nyköping

100

104

109

112

104

119

124

130

130

132

136

143

Oxelösund

100

104

134

128

52

78

77

59

64

69

71

77

Strängnäs

100

95

120

160

167

169

162

173

160

138

120

138

Trosa

100

109

116

103

100

108

118

119

119

122

127

140

Vingåker

100

105

110

116

117

106

110

116

115

118

122

127

Södermanlands län

100

105

114

117

104

119

122

122

117

118

121

125

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

78

76

78

73

62

73

75

81

75

74

77

76

Flen

57

72

65

63

58

60

64

63

41

48

49

49

Gnesta

43

44

43

42

41

40

43

45

43

43

40

40

Katrineholm

71

70

69

70

73

74

75

78

83

83

73

68

Nyköping

76

74

73

74

72

77

78

82

81

79

77

79

Oxelösund

160

157

191

180

76

107

102

78

84

87

85

90

Strängnäs

75

67

80

105

114

108

101

107

98

82

67

75

Trosa

62

64

65

56

57

58

61

62

61

61

60

64

Vingåker

53

53

53

54

57

49

49

51

50

50

49

50

Södermanlands län

79

78

80

80

74

80

80

80

76

73

71

72

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

100

104

112

106

87

108

115

125

117

119

132

133

Flen

100

134

128

126

112

123

136

133

89

107

114

117

Gnesta

100

107

111

112

105

109

120

125

121

127

124

127

Katrineholm

100

104

108

112

113

121

128

132

143

148

137

131

Nyköping

100

104

109

112

104

119

124

130

130

132

136

143

Oxelösund

100

104

134

128

52

78

77

59

64

69

71

77

Strängnäs

100

95

120

160

167

169

162

173

160

138

120

138

Trosa

100

109

116

103

100

108

118