Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Södermanlands län 369 309 310 325
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

231

208

198

212

2002

241

207

200

215

2003

246

220

209

224

2004

262

226

215

233

2005

275

231

220

240

2006

292

236

229

250

2007

302

242

241

259

2008

313

257

257

274

2009

313

258

265

276

2010

314

274

272

285

2011

324

284

279

294

2012

333

289

285

300

2013

335

297

288

305

2014

341

302

297

311

2015

344

312

302

317

2016

369

309

310

325

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

         

Södermanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

100

101

102

2003

106

106

106

106

2004

113

109

109

110

2005

119

111

111

113

2006

126

114

116

118

2007

131

116

122

123

2008

135

124

130

130

2009

135

124

134

131

2010

136

132

138

135

2011

140

137

141

139

2012

144

139

144

142

2013

145

143

146

144

2014

148

146

150

147

2015

149

150

153

150

2016

159

149

157

154

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

156

157

163

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta