Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 187,7 87
Flen 173,3 80
Gnesta 201,1 93
Katrineholm 186,4 87
Nyköping 207,5 96
Oxelösund 198,2 92
Strängnäs 219,7 102
Trosa 224,8 104
Vingåker 176,7 82
Södermanlands län 196,6 91
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 145,2 151,4 157,3 156,7 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2 187,7
Flen 142,0 147,4 153,2 152,8 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7 173,3
Gnesta 148,9 155,8 163,3 162,8 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9 201,1
Katrineholm 142,5 147,8 154,3 154,9 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0 186,4
Nyköping 156,2 163,5 172,3 173,0 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1 207,5
Oxelösund 163,7 173,1 181,7 182,0 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4 198,2
Strängnäs 160,7 169,1 176,8 177,6 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7 219,7
Trosa 169,5 181,3 184,5 188,4 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5 224,8
Vingåker 134,9 143,0 150,6 151,3 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1 176,7
Södermanlands län 150,2 157,2 164,0 164,3 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4 196,6
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eskilstuna 92 92 91 90 89 89 88 89 88 87 87 87
Flen 90 89 89 88 88 86 86 85 84 82 81 80
Gnesta 94 94 94 94 96 97 96 96 95 94 93 93
Katrineholm 90 89 89 89 89 89 89 87 87 87 88 87
Nyköping 99 99 100 100 99 99 99 98 98 97 97 96
Oxelösund 104 105 105 105 102 100 99 97 96 95 93 92
Strängnäs 102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102
Trosa 107 110 107 108 111 111 110 108 108 107 106 104
Vingåker 86 86 87 87 87 87 85 85 83 84 82 82
Södermanlands län 95 95 95 95 94 94 93 93 92 92 92 91
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta