Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2019-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2018

Kommun/Region Enkelresor per person
Eskilstuna 22
Flen 25
Gnesta 30
Katrineholm 19
Nyköping 14
Oxelösund 16
Strängnäs 23
Trosa 22
Vingåker 16
Södermanlands län 20
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 42 43 50 50 30 21 23 20 17 21 22
Flen 33 31 28 29 23 30 43 26 24 26 25
Gnesta - - - 19 27 21 28 1 25 26 30
Katrineholm 38 33 31 22 27 25 25 22 25 18 19
Nyköping 47 31 25 19 15 19 22 16 15 18 14
Oxelösund 34 32 39 27 28 29 24 18 17 18 16
Strängnäs 41 43 24 23 30 - 29 28 25 34 23
Trosa - - - 22 - 19 - 29 24 22 22
Vingåker 16 8 22 20 17 17 16 11 15 15 16
Södermanlands län 40 36 35 31 24 21 25 20 19 21 20
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 102 118 119 71 50 54 48 40 50 53
Flen 100 95 84 88 69 90 129 79 74 78 76
Gnesta - - - 100 143 111 146 5 133 136 159
Katrineholm 100 88 81 58 71 66 65 57 65 49 49
Nyköping 100 67 53 40 32 41 47 34 33 38 30
Oxelösund 100 94 115 81 83 86 70 54 50 53 49
Strängnäs 100 104 58 56 73 - 71 68 - 81 56
Trosa - - - 100 - 87 - 131 109 - 101
Vingåker 100 46 135 121 103 103 97 70 92 91 98
Södermanlands län 100 90 87 78 60 53 62 49 48 54 50
Riket 100 96 89 90 79 75 78 82 80 84 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta