Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 667
Flen -
Gnesta 5 721
Katrineholm 1 189
Nyköping 4 892
Oxelösund 923
Strängnäs 1 122
Trosa 5 274
Vingåker 1 634
Södermanlands län 2 803
Riket 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018 Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 717 742 723 822 811 1 299 1 389 1 626 1 747 1 595 1 667
Flen 3 979 743 876 882 923 884 836 723 677 890 -
Gnesta 3 578 3 677 3 734 3 636 4 012 3 856 4 599 4 228 3 247 3 711 5 721
Katrineholm 2 122 622 629 739 882 988 969 963 1 464 1 040 1 189
Nyköping 3 206 3 482 3 602 3 798 4 249 4 740 4 858 4 789 5 441 4 960 4 892
Oxelösund 503 543 541 547 710 765 781 680 780 841 923
Strängnäs 4 492 2 681 794 874 1 002 999 965 1 017 1 127 1 169 1 122
Trosa 3 092 2 818 3 265 3 154 3 973 3 873 3 530 3 778 3 761 3 913 5 274
Vingåker 4 304 1 536 1 375 1 655 2 094 1 449 1 757 1 845 1 514 1 630 1 634
Södermanlands län 2 888 1 872 1 727 1 790 2 073 2 095 2 187 2 183 2 195 2 194 2 803
Riket 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 017
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 103 101 115 113 181 194 227 244 222 232
Flen 100 19 22 22 23 22 21 18 17 22 -
Gnesta 100 103 104 102 112 108 129 118 91 104 160
Katrineholm 100 29 30 35 42 47 46 45 69 49 56
Nyköping 100 109 112 118 133 148 152 149 170 155 153
Oxelösund 100 108 108 109 141 152 155 135 155 167 183
Strängnäs 100 60 18 19 22 22 21 23 25 26 25
Trosa 100 91 106 102 128 125 114 122 122 127 171
Vingåker 100 36 32 38 49 34 41 43 35 38 38
Södermanlands län 100 65 60 62 72 73 76 76 76 76 97
Riket 100 99 101 98 91 92 92 92 94 93 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta