Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 12 073
Flen 14 090
Gnesta 11 612
Katrineholm 14 724
Nyköping 12 782
Oxelösund 16 921
Strängnäs 12 115
Trosa 11 723
Vingåker 15 169
Södermanlands län 13 468
Riket 12 004
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 15 625 16 373 15 762 16 624 17 027 17 470 18 022 18 695 19 724 19 919 20 468
Flen 16 124 17 181 18 237 19 090 18 551 20 237 20 913 21 848 22 820 22 958 25 181
Gnesta 14 121 14 641 15 049 15 862 17 473 18 231 19 353 19 165 19 234 19 134 18 015
Katrineholm 16 885 17 479 17 438 18 482 18 603 19 459 19 952 20 877 21 986 22 761 24 385
Nyköping 15 193 15 679 15 481 16 994 17 905 17 909 18 315 18 476 19 072 19 418 21 124
Oxelösund 13 149 14 549 14 892 16 027 17 655 19 052 19 992 20 679 21 172 21 841 22 642
Strängnäs 12 380 13 188 13 850 14 766 15 647 16 456 17 217 17 689 18 366 18 689 18 806
Trosa 11 629 12 870 13 489 14 450 15 022 15 201 15 030 15 537 16 892 17 682 17 533
Vingåker 16 490 18 287 18 910 18 923 19 335 20 106 20 670 21 151 22 632 23 356 24 816
Södermanlands län 14 622 15 583 15 901 16 802 17 469 18 236 18 829 19 346 20 211 20 640 21 441
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 100 105 101 106 109 112 115 120 126 127 131
Flen 100 107 113 118 115 126 130 135 142 142 156
Gnesta 100 104 107 112 124 129 137 136 136 136 128
Katrineholm 100 104 103 109 110 115 118 124 130 135 144
Nyköping 100 103 102 112 118 118 121 122 126 128 139
Oxelösund 100 111 113 122 134 145 152 157 161 166 172
Strängnäs 100 107 112 119 126 133 139 143 148 151 152
Trosa 100 111 116 124 129 131 129 134 145 152 151
Vingåker 100 111 115 115 117 122 125 128 137 142 150
Södermanlands län 100 107 109 115 119 125 129 132 138 141 147
Riket 100 106 108 110 113 117 120 123 128 131 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta