Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Eskilstuna 152 100
Flen -
Gnesta 131 142
Katrineholm 139 750
Nyköping 152 128
Oxelösund 151 872
Strängnäs 143 085
Trosa 144 588
Vingåker 147 342
Södermanlands län 145 251
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018 Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 122 525 118 763 118 574 122 757 129 152 127 286 134 133 137 302 142 715 144 675 152 100
Flen 109 013 111 795 114 350 122 829 127 748 129 541 124 837 126 197 130 580 128 170 -
Gnesta 127 701 122 551 120 191 121 686 140 536 146 575 144 261 144 163 147 121 154 902 131 142
Katrineholm 90 666 95 055 101 901 101 081 111 083 113 528 116 260 122 344 125 858 136 736 139 750
Nyköping 117 954 119 510 125 431 128 679 130 245 133 478 141 082 142 688 138 620 145 959 152 128
Oxelösund 105 406 100 433 105 457 114 451 115 414 125 721 128 891 133 598 144 850 149 260 151 872
Strängnäs 104 213 107 966 109 579 116 081 119 335 122 711 124 455 126 144 134 985 138 000 143 085
Trosa 115 928 112 544 115 962 122 302 124 468 125 400 127 604 131 217 130 731 140 610 144 588
Vingåker 104 750 111 379 103 841 108 024 113 836 111 176 107 503 108 225 136 522 154 474 147 342
Södermanlands län 110 906 111 111 112 810 117 543 123 535 126 157 127 670 130 209 136 887 143 643 145 251
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 97 97 100 105 104 109 112 116 118 124
Flen 100 103 105 113 117 119 115 116 120 118 -
Gnesta 100 96 94 95 110 115 113 113 115 121 103
Katrineholm 100 105 112 111 123 125 128 135 139 151 154
Nyköping 100 101 106 109 110 113 120 121 118 124 129
Oxelösund 100 95 100 109 109 119 122 127 137 142 144
Strängnäs 100 104 105 111 115 118 119 121 130 132 137
Trosa 100 97 100 105 107 108 110 113 113 121 125
Vingåker 100 106 99 103 109 106 103 103 130 147 141
Södermanlands län 100 100 102 106 111 114 115 117 123 130 131
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta