Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 2 288
Flen -
Gnesta 2 151
Katrineholm 1 793
Nyköping 2 407
Oxelösund 2 013
Strängnäs 1 926
Trosa 2 404
Vingåker 1 601
Södermanlands län 2 073
Riket 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 1 374 1 523 1 491 1 550 1 515 1 542 1 557 1 687 1 648 2 029 2 288
Flen 1 133 1 167 1 183 1 228 1 223 1 483 1 394 1 504 1 626 1 651 -
Gnesta 1 029 935 1 037 1 092 1 040 1 057 997 880 1 417 2 024 2 151
Katrineholm 1 384 1 503 1 586 1 691 1 618 1 869 1 719 1 694 1 657 1 777 1 793
Nyköping 1 329 1 250 1 508 1 541 1 691 1 663 1 783 2 130 2 241 2 437 2 407
Oxelösund 1 298 1 072 1 030 1 170 1 475 1 733 1 752 1 636 2 200 2 049 2 013
Strängnäs 1 224 1 305 1 411 1 520 1 587 1 720 1 760 1 772 1 777 1 921 1 926
Trosa 1 035 1 791 1 278 1 736 1 979 2 263 2 171 2 838 2 268 2 174 2 404
Vingåker 1 145 1 112 1 088 1 087 1 121 1 137 993 1 337 1 351 1 583 1 601
Södermanlands län 1 217 1 295 1 290 1 402 1 472 1 607 1 570 1 720 1 798 1 961 2 073
Riket 1 278 1 302 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 752
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 111 109 113 110 112 113 123 120 148 167
Flen 100 103 104 108 108 131 123 133 144 146 -
Gnesta 100 91 101 106 101 103 97 86 138 197 209
Katrineholm 100 109 115 122 117 135 124 122 120 128 130
Nyköping 100 94 113 116 127 125 134 160 169 183 181
Oxelösund 100 83 79 90 114 134 135 126 169 158 155
Strängnäs 100 107 115 124 130 141 144 145 145 157 157
Trosa 100 173 123 168 191 219 210 274 219 210 232
Vingåker 100 97 95 95 98 99 87 117 118 138 140
Södermanlands län 100 106 106 115 121 132 129 141 148 161 170
Riket 100 102 107 111 116 118 121 124 129 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta