Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 105 447
Flen 115 549
Gnesta 112 750
Katrineholm 114 984
Nyköping 104 322
Oxelösund 106 163
Strängnäs 100 018
Trosa 110 339
Vingåker 117 938
Södermanlands län 109 723
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 74 904 77 398 77 841 79 039 81 459 84 411 89 871 93 925 96 349 104 257 105 447
Flen 79 684 84 630 84 742 87 056 85 555 89 569 93 736 93 633 99 506 111 996 115 549
Gnesta 73 926 83 063 88 046 81 587 102 234 115 518 114 864 116 576 116 860 121 386 112 750
Katrineholm 85 125 94 038 96 405 93 803 87 141 97 990 89 067 95 532 103 575 105 149 114 984
Nyköping 80 103 82 565 85 338 90 559 90 332 91 531 93 407 97 756 97 775 97 566 104 322
Oxelösund 88 731 94 273 86 673 96 537 95 546 96 686 89 459 90 290 87 005 103 626 106 163
Strängnäs 79 198 80 473 82 640 85 086 86 942 91 139 94 359 94 111 93 064 96 555 100 018
Trosa 78 231 84 405 79 294 88 931 90 722 91 930 98 931 101 173 105 460 103 009 110 339
Vingåker 83 802 90 834 95 991 99 398 95 785 97 411 91 419 91 222 90 840 106 046 117 938
Södermanlands län 80 412 85 742 86 330 89 111 90 635 95 132 95 013 97 135 98 937 105 510 109 723
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eskilstuna 100 103 104 106 109 113 120 125 129 139 141
Flen 100 106 106 109 107 112 118 118 125 141 145
Gnesta 100 112 119 110 138 156 155 158 158 164 153
Katrineholm 100 110 113 110 102 115 105 112 122 124 135
Nyköping 100 103 107 113 113 114 117 122 122 122 130
Oxelösund 100 106 98 109 108 109 101 102 98 117 120
Strängnäs 100 102 104 107 110 115 119 119 118 122 126
Trosa 100 108 101 114 116 118 126 129 135 132 141
Vingåker 100 108 115 119 114 116 109 109 108 127 141
Södermanlands län 100 107 107 111 113 118 118 121 123 131 136
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta