Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 114 777
Flen -
Gnesta 42 011
Katrineholm 109 783
Nyköping 122 978
Oxelösund 124 344
Strängnäs 130 159
Trosa 126 188
Vingåker 130 722
Södermanlands län 112 620
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 81 255 82 067 82 359 86 586 90 626 99 063 102 485 108 271 117 811 126 141 114 777
Flen 96 706 98 081 101 319 102 624 110 526 112 365 112 137 114 658 114 966 131 379 -
Gnesta 97 181 101 980 98 902 99 490 105 246 112 124 118 825 127 499 138 819 112 911 42 011
Katrineholm 97 394 95 739 98 768 103 027 111 905 128 157 106 881 106 734 105 887 113 167 109 783
Nyköping 94 978 97 320 104 702 103 200 107 835 110 689 111 931 111 202 110 203 120 126 122 978
Oxelösund 97 707 102 627 103 971 112 143 109 252 112 579 116 907 125 064 131 482 129 237 124 344
Strängnäs 108 381 115 058 113 157 108 841 113 034 121 969 124 038 128 271 126 521 131 430 130 159
Trosa 102 330 99 850 101 088 101 664 100 831 104 320 110 918 115 591 116 767 123 456 126 188
Vingåker 94 443 95 649 97 362 101 462 108 022 113 125 119 619 119 871 124 921 129 555 130 722
Södermanlands län 96 708 98 708 100 181 102 115 106 364 112 710 113 749 117 463 120 820 124 156 112 620
Riket 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 101 101 107 112 122 126 133 145 155 141
Flen 100 101 105 106 114 116 116 119 119 136 -
Gnesta 100 105 102 102 108 115 122 131 143 116 43
Katrineholm 100 98 101 106 115 132 110 110 109 116 113
Nyköping 100 102 110 109 114 117 118 117 116 126 129
Oxelösund 100 105 106 115 112 115 120 128 135 132 127
Strängnäs 100 106 104 100 104 113 114 118 117 121 120
Trosa 100 98 99 99 99 102 108 113 114 121 123
Vingåker 100 101 103 107 114 120 127 127 132 137 138
Södermanlands län 100 102 104 106 110 117 118 121 125 128 116
Riket 100 103 105 110 113 118 123 126 131 137 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta