Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 8 077
Flen -
Gnesta 2 626
Katrineholm 6 821
Nyköping 4 257
Oxelösund 3 377
Strängnäs 3 961
Trosa 1 597
Vingåker 5 972
Södermanlands län 4 586
Riket 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 5 262 5 520 5 525 5 872 6 023 6 726 6 882 7 195 7 210 7 641 8 077
Flen 3 488 3 884 4 584 4 646 5 260 5 335 5 985 7 808 11 995 11 423 -
Gnesta 2 600 2 193 2 218 2 241 2 010 2 007 2 125 2 058 1 870 1 627 2 626
Katrineholm 3 127 3 683 4 099 4 345 4 903 5 233 5 201 5 957 5 604 6 284 6 821
Nyköping 2 536 2 907 3 079 3 249 3 290 3 351 3 431 3 798 3 842 4 127 4 257
Oxelösund 4 039 3 861 4 257 4 964 4 533 3 572 4 095 3 510 3 240 3 164 3 377
Strängnäs 2 614 2 947 2 967 3 262 3 461 3 269 3 449 3 700 3 518 4 052 3 961
Trosa 1 636 1 455 1 385 1 392 1 417 1 545 1 984 2 350 1 969 1 935 1 597
Vingåker 2 976 2 961 3 252 4 197 3 938 3 939 3 788 3 960 4 423 5 165 5 972
Södermanlands län 3 142 3 268 3 485 3 796 3 871 3 886 4 105 4 482 4 852 5 046 4 586
Riket 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 269
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 105 105 112 114 128 131 137 137 145 153
Flen 100 111 131 133 151 153 172 224 344 327 -
Gnesta 100 84 85 86 77 77 82 79 72 63 101
Katrineholm 100 118 131 139 157 167 166 191 179 201 218
Nyköping 100 115 121 128 130 132 135 150 151 163 168
Oxelösund 100 96 105 123 112 88 101 87 80 78 84
Strängnäs 100 113 114 125 132 125 132 142 135 155 152
Trosa 100 89 85 85 87 94 121 144 120 118 98
Vingåker 100 99 109 141 132 132 127 133 149 174 201
Södermanlands län 100 104 111 121 123 124 131 143 154 161 146
Riket 100 106 111 116 122 127 131 137 142 150 158

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta