Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge

I kostnaderna ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, försvar och samhällsfrågor.

Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 5 396
Flen -
Gnesta 5 697
Katrineholm 5 214
Nyköping 3 935
Oxelösund 4 169
Strängnäs 4 492
Trosa 5 093
Vingåker 4 423
Södermanlands län 4 802
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 3 604 3 268 3 765 3 905 3 793 3 511 3 826 3 640 4 235 4 483 5 396
Flen 3 614 3 891 3 849 4 177 3 980 4 082 4 005 4 418 4 740 4 602 -
Gnesta 2 552 2 520 2 378 3 031 2 959 2 814 2 750 2 878 3 283 4 759 5 697
Katrineholm 4 289 4 167 4 968 4 383 4 448 4 610 4 701 5 026 5 237 5 771 5 214
Nyköping 2 824 2 911 3 370 3 059 3 221 3 364 3 475 3 492 4 256 4 002 3 935
Oxelösund 4 088 3 294 4 442 3 439 3 387 3 341 3 635 3 374 4 111 4 236 4 169
Strängnäs 3 014 3 031 3 523 3 474 3 375 3 931 3 693 3 920 4 222 4 215 4 492
Trosa 3 158 3 690 3 872 4 489 4 199 4 068 4 076 4 633 5 363 5 314 5 093
Vingåker 3 198 3 104 3 208 3 350 3 271 3 241 3 535 3 617 4 035 4 003 4 423
Södermanlands län 3 371 3 320 3 708 3 701 3 626 3 662 3 744 3 889 4 387 4 598 4 802
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 91 104 108 105 97 106 101 118 124 150
Flen 100 108 107 116 110 113 111 122 131 127 -
Gnesta 100 99 93 119 116 110 108 113 129 186 223
Katrineholm 100 97 116 102 104 107 110 117 122 135 122
Nyköping 100 103 119 108 114 119 123 124 151 142 139
Oxelösund 100 81 109 84 83 82 89 83 101 104 102
Strängnäs 100 101 117 115 112 130 123 130 140 140 149
Trosa 100 117 123 142 133 129 129 147 170 168 161
Vingåker 100 97 100 105 102 101 111 113 126 125 138
Södermanlands län 100 98 110 110 108 109 111 115 130 136 142
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta