Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 3 267
Flen -
Gnesta 2 324
Katrineholm 1 885
Nyköping 2 142
Oxelösund 2 475
Strängnäs 2 150
Trosa 1 841
Vingåker 3 486
Södermanlands län 2 446
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 2 179 2 250 2 291 2 056 2 047 2 308 2 431 2 384 3 725 3 891 3 267
Flen 2 528 2 352 2 404 2 293 2 042 1 892 1 599 2 513 2 994 3 174 -
Gnesta 698 491 705 484 334 561 209 1 760 2 124 2 382 2 324
Katrineholm 1 279 1 446 1 937 1 911 1 622 1 676 1 919 2 566 3 506 3 300 1 885
Nyköping 927 734 1 076 940 844 883 947 1 284 2 726 2 732 2 142
Oxelösund 759 568 705 472 357 487 932 2 273 4 477 3 622 2 475
Strängnäs 699 757 745 941 1 192 1 904 1 879 2 309 3 393 2 929 2 150
Trosa 727 879 1 079 804 704 979 1 443 2 613 5 458 3 502 1 841
Vingåker 1 209 1 016 1 193 2 018 2 306 2 706 3 620 3 875 5 576 5 128 3 486
Södermanlands län 1 223 1 166 1 348 1 324 1 272 1 488 1 664 2 397 3 776 3 407 2 446
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 103 105 94 94 106 112 109 171 179 150
Flen 100 93 95 91 81 75 63 99 118 126 -
Gnesta 100 70 101 69 48 80 30 252 304 341 333
Katrineholm 100 113 151 149 127 131 150 201 274 258 147
Nyköping 100 79 116 101 91 95 102 139 294 295 231
Oxelösund 100 75 93 62 47 64 123 299 590 477 326
Strängnäs 100 108 107 135 171 272 269 330 485 419 308
Trosa 100 121 148 111 97 135 198 359 751 482 253
Vingåker 100 84 99 167 191 224 299 321 461 424 288
Södermanlands län 100 95 110 108 104 122 136 196 309 279 200
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta