Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2019 och folkmängd 31 december 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 859

111

274

243

31

1 121

1 044

77

-28

17

88

Flen

16 585

3

35

52

-17

294

278

16

-11

-1

28

Gnesta

11 365

23

18

35

-17

184

149

35

-17

45

7

Katrineholm

34 755

15

103

75

28

437

454

-17

-5

-42

30

Nyköping

56 591

7

138

174

-36

572

535

37

23

17

-3

Oxelösund

11 983

33

31

37

-6

201

164

37

18

7

12

Strängnäs

36 544

153

68

104

-36

584

405

179

29

133

17

Trosa

13 747

100

29

31

-2

265

168

97

5

80

12

Vingåker

9 111

-14

14

33

-19

170

166

4

-14

6

12

Södermanlands län

297 540

431

710

784

-74

2 932

2 467

465

.

262

203

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 748

213

328

217

111

1 395

1 302

93

-30

43

80

Flen

16 582

-78

41

48

-7

311

376

-65

-15

-73

23

Gnesta

11 342

0

32

28

4

238

241

-3

-61

57

1

Katrineholm

34 740

-19

94

90

4

488

515

-27

35

-86

24

Nyköping

56 584

112

153

116

37

832

767

65

86

-22

1

Oxelösund

11 950

-50

38

43

-5

197

246

-49

-42

-16

9

Strängnäs

36 391

222

88

74

14

708

523

185

39

103

43

Trosa

13 647

176

42

16

26

365

218

147

14

112

21

Vingåker

9 125

-33

18

22

-4

157

188

-31

-26

-16

11

Södermanlands län

297 109

543

834

654

180

3 664

3 349

315

.

102

213

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 535

306

328

218

110

1 065

874

191

15

110

66

Flen

16 660

37

38

57

-19

302

254

48

-13

-3

64

Gnesta

11 342

82

33

22

11

223

154

69

-21

66

24

Katrineholm

34 759

149

121

82

39

466

358

108

6

47

55

Nyköping

56 472

177

143

118

25

664

517

147

8

86

53

Oxelösund

12 000

-40

26

40

-14

179

204

-25

-10

-26

11

Strängnäs

36 169

248

92

81

11

595

366

229

-4

210

23

Trosa

13 471

94

16

35

-19

272

158

114

-1

90

25

Vingåker

9 158

54

21

24

-3

184

127

57

20

9

28

Södermanlands län

296 566

1 107

818

677

141

3 063

2 125

938

.

589

349

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

106 229

305

277

276

1 186

1 186

900

286

41

71

174

Flen

16 623

-82

44

51

271

271

357

-86

-93

-69

76

Gnesta

11 260

23

35

30

165

165

151

14

-19

19

14

Katrineholm

34 610

60

116

99

425

425

386

39

39

-36

36

Nyköping

56 295

284

146

132

754

754

488

266

137

77

52

Oxelösund

12 040

-22

33

32

177

177

210

-33

-62

4

25

Strängnäs

35 921

160

82

88

517

517

361

156

-2

100

58

Trosa

13 377

68

23

29

232

232

167

65

-14

72

7

Vingåker

9 104

-32

16

36

176

176

191

-15

-27

-11

23

Södermanlands län

295 459

764

772

773

2 927

2 927

2 235

692

.

227

465

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Eskilstuna

105 924

321

315

268

47

1 194

955

239

47

-58

250

Flen

16 705

-58

37

58

-21

340

388

-48

-112

-28

92

Gnesta

11 237

53

27

21

6

189

144

45

-15

25

35

Katrineholm

34 550

179

94

90

4

516

347

169

105

17

47

Nyköping

56 011

99

155

135

20

595

536

59

-6

2

63

Oxelösund

12 062

18

37

40

-3

208

188

20

4

-13

29

Strängnäs

35 761

191

79

85

-6

590

404

186

-9

150

45

Trosa

13 309

101

27

30

-3

284

186

98

23

54

21

Vingåker

9 136

-33

30

28

2

155

192

-37

-37

-31

31

Södermanlands län

294 695

871

801

755

46

3 094

2 363

731

.

118

613

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta