Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Södermanlands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K4 93 159 252
2019K3 123 68 191
2019K2 282 112 394
2019K1 159 84 243
2018K4 908 134 1 042
2018K3 100 79 179
2018K2 212 163 375
2018K1 53 87 140
2017K4 167 172 339
2017K3 54 95 149
2017K2 77 207 284
2017K1 167 94 261
2016K4 210 100 310
2016K3 41 52 93
2016K2 133 62 195
2016K1 47 46 93
2015K4 243 68 311
2015K3 163 43 206
2015K2 129 34 163
2015K1 0 64 64
2014K4 121 62 183
2014K3 171 19 190
2014K2 95 39 134
2014K1 27 34 61
2013K4 60 32 92
2013K3 33 22 55
2013K2 111 34 145
2013K1 114 18 132
2012K4 114 26 140
2012K3 4 36 40
2012K2 140 60 200
2012K1 61 46 107
2011K4 86 62 148
2011K3 45 34 79
2011K2 55 19 74
2011K1 85 104 189
2010K4 98 133 231
2010K3 90 64 154
2010K2 48 66 114
2010K1 52 132 184
2009K4 37 62 99
2009K3 63 64 127
2009K2 4 93 97
2009K1 14 63 77
2008K4 176 110 286
2008K3 34 62 96
2008K2 131 161 292
2008K1 75 139 214

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta