Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
297 540 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Södermanlands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K4 381 124 505
2019K3 402 68 470
2019K2 56 161 217
2019K1 487 129 616
2018K4 723 95 818
2018K3 35 87 122
2018K2 383 151 534
2018K1 325 243 568
2017K4 719 123 842
2017K3 295 97 392
2017K2 504 128 632
2017K1 494 127 621
2016K4 111 218 329
2016K3 21 124 145
2016K2 316 145 461
2016K1 123 51 174
2015K4 128 25 153
2015K3 38 19 57
2015K2 56 23 79
2015K1 219 29 248
2014K4 36 40 76
2014K3 227 33 260
2014K2 165 48 213
2014K1 0 31 31
2013K4 12 34 46
2013K3 99 20 119
2013K2 57 20 77
2013K1 147 23 170
2012K4 184 17 201
2012K3 67 19 86
2012K2 0 32 32
2012K1 26 15 41
2011K4 83 39 122
2011K3 182 20 202
2011K2 112 55 167
2011K1 78 56 134
2010K4 35 61 96
2010K3 143 46 189
2010K2 144 63 207
2010K1 48 57 105
2009K4 104 115 219
2009K3 6 75 81
2009K2 6 72 78
2009K1 52 55 107
2008K4 125 96 221
2008K3 101 65 166
2008K2 63 147 210
2008K1 1 123 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta