Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2017-12-18
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2016-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2016

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Eskilstuna

63 040

3 671

5,8

2 686

4,3

2 300

3,6

2 872

4,6

Flen

9 298

601

6,5

179

1,9

387

4,2

513

5,5

Gnesta

6 260

301

4,8

173

2,8

71

1,1

179

2,9

Katrineholm

19 729

1 170

5,9

495

2,5

585

3,0

957

4,9

Nyköping

31 715

1 729

5,5

797

2,5

961

3,0

1 216

3,8

Oxelösund

6 671

288

4,3

99

1,5

262

3,9

394

5,9

Strängnäs

20 119

1 162

5,8

586

2,9

427

2,1

587

2,9

Trosa

7 073

397

5,6

189

2,7

112

1,6

198

2,8

Vingåker

5 129

302

5,9

93

1,8

111

2,2

228

4,4

Södermanlands län

169 034

9 621

5,7

5 297

3,1

5 216

3,1

7 144

4,2

Riket

6 152 410

318 121

5,2

341 115

5,5

141 655

2,3

240 473

3,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta