Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-10-25
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Eskilstuna 1 267 16,0 70,4
Flen 197 16,0 56,3
Gnesta 116 12,9 75,0
Katrineholm 418 16,1 70,3
Nyköping 648 15,4 79,2
Oxelösund 109 11,0 67,9
Strängnäs 469 16,0 74,0
Trosa 149 14,2 84,6
Vingåker 107 15,8 67,3
Södermanlands län 3 480 15,6 72,3
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Eskilstuna 75,9 72,7 74,5 72,4 70,4
Flen 72,6 61,5 62,3 58,3 56,3
Gnesta 66,3 66,1 66,7 79,0 75,0
Katrineholm 73,2 73,0 69,1 67,8 70,3
Nyköping 83,4 81,0 79,7 75,6 79,2
Oxelösund 74,6 55,4 63,8 72,6 67,9
Strängnäs 76,1 77,3 76,6 70,5 74,0
Trosa 79,7 81,3 82,0 80,7 84,6
Vingåker 80,9 72,1 63,5 78,2 67,3
Södermanlands län 76,7 73,9 73,8 72,4 72,3
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Eskilstuna 100 96 98 95 93
Flen 100 85 86 80 78
Gnesta 100 100 101 119 113
Katrineholm 100 100 94 93 96
Nyköping 100 97 96 91 95
Oxelösund 100 74 86 97 91
Strängnäs 100 102 101 93 97
Trosa 100 102 103 101 106
Vingåker 100 89 78 97 83
Södermanlands län 100 96 96 94 94
Riket 100 101 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta