Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2018-12-13
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Eskilstuna

953

868

599

269

91,1

69,0

31,0

Flen

38

27

.

.

71,1

.

.

Gnesta

.

.

.

.

.

.

.

Katrineholm

333

278

.

.

83,5

.

.

Nyköping

671

615

340

275

91,7

55,3

44,7

Oxelösund

.

.

.

.

.

.

.

Strängnäs

191

181

159

.

94,8

87,8

.

Trosa

.

.

.

.

.

.

.

Vingåker

.

.

.

.

.

.

.

Södermanlands län

2 186

1 969

1 257

712

90,1

63,8

36,2

Riket

81 536

73 805

50 848

22 957

90,5

68,9

31,1

Källa: Skolverket

               
               
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Eskilstuna 62,1 63,7 65,3 62,8 69,0
Flen 64,9 55,1 72,3 64,3 .
Gnesta 0,0 0,0 . . .
Katrineholm 48,6 46,9 50,2 51,7 .
Nyköping 54,2 53,7 52,7 53,0 55,3
Oxelösund 0,0 0,0 .. 0,0 .
Strängnäs 83,5 81,4 85,9 84,5 87,8
Trosa . . . . .
Vingåker . . . . .
Södermanlands län 58,2 58,1 61,0 60,2 63,8
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Eskilstuna 100 103 105 101 111
Flen 100 85 111 99 .
Gnesta 100 . . . .
Katrineholm 100 97 103 106 .
Nyköping 100 99 97 98 102
Oxelösund 100 . . . .
Strängnäs 100 98 103 101 105
Trosa 100 . . . .
Vingåker 100 . . . .
Södermanlands län 100 100 105 104 110
Riket 100 102 103 104 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta