Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-10-15
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högst andel högskolenybörjare bland 18-64-åringar har Eskilstuna kommun där 11,3 av 1000 invånare i åldersgruppen började högskolan 2017/18. Lägst andel har Vingåker kommun med ca 7 av 1000 invånare. Genomsnittet för Södermanlands län är 9,7 per 1000 invånare i åldersgruppen. Genomsnittet för riket är 10,3 per 1000 invånare.

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

Eskilstuna

425

265

690

14,2

8,5

11,3

Flen

46

34

80

10,9

7,4

9,1

Gnesta

23

21

44

7,6

6,9

7,3

Katrineholm

102

53

155

10,9

5,5

8,1

Nyköping

160

118

278

10,5

7,6

9,1

Oxelösund

29

19

48

9,6

5,6

7,5

Strängnäs

131

70

201

13,7

7,1

10,3

Trosa

32

28

60

9,2

8

8,6

Vingåker

29

5

34

12,3

2

7

Södermanlands län

977

613

1 590

12,2

7,4

9,7

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Eskilstuna

424

525

489

392

396

424

396

420

271

425

Flen

48

73

75

57

52

57

40

41

31

46

Gnesta

35

35

44

35

33

29

34

45

20

23

Katrineholm

145

189

158

144

144

115

125

124

76

102

Nyköping

204

258

250

196

194

193

176

191

144

160

Oxelösund

23

37

44

21

34

20

29

18

26

29

Strängnäs

117

156

164

133

111

130

108

122

67

131

Trosa

40

62

45

36

43

37

44

49

35

32

Vingåker

25

33

35

33

37

21

9

39

21

29

Södermanlands län

1 061

1 368

1 304

1 047

1 044

1 026

961

1 049

691

977

Riket

41 020

47 299

43 918

40 906

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2008/ 2009

2009/ 2010