Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2014/15 är högst i Eskilstuna kommun där 46 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen övergångar från Oxelösunds kommun med 19,3 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 38,2 procent och genomsnttet för riket är 45,1 procent.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Eskilstuna 52,3 39,6 46,0
Flen 37,5 30,8 33,9
Gnesta 33,3 34,7 34,0
Katrineholm 45,0 26,4 36,7
Nyköping 43,2 28,1 36,1
Oxelösund 19,5 19,5 19,5
Strängnäs 45,0 25,9 35,1
Trosa 31,0 34,4 33,0
Vingåker 34,2 11,1 23,0
Södermanlands län 44,6 31,7 38,2
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Eskilstuna 34,0 35,5 36,7 37,8 46,2 38,4 41,1 38,1 41,8 42,5 46,0
Flen 31,1 32,0 33,1 36,4 43,3 35,3 34,1 38,0 38,9 42,5 33,9
Gnesta 41,1 26,7 29,2 26,9 33,1 27,0 34,8 33,0 26,7 35,4 34,0
Katrineholm 32,0 35,7 36,3 39,8 38,3 36,7 37,7 35,8 34,9 35,3 36,7
Nyköping 34,4 33,5 37,4 36,4 40,6 36,4 33,6 32,2 36,4 38,6 36,1
Oxelösund 38,1 28,9 37,0 38,4 36,4 38,7 27,6 31,3 23,2 28,1 19,5
Strängnäs 37,3 37,3 41,5 38,3 41,8 41,7 28,8 40,7 42,4 36,4 35,1
Trosa 31,4 38,9 30,8 43,8 31,7 34,7 36,6 37,7 41,1 39,7 33,0
Vingåker 28,8 26,2 24,6 29,9 28,0 26,8 42,5 18,8 21,7 23,2 23,0
Södermanlands län 34,2 34,3 36,1 37,3 41,3 37,0 37,0 35,9 37,9 38,4 38,2
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Eskilstuna 100 104 108 111 136 113 121 112 123 125 135
Flen 100 103 106 117 139 113 110 122 125 137 109
Gnesta 100 65 71 65 80 66 85 80 65 86 83
Katrineholm 100 112 113 124 120 115 118 112 109 110 115
Nyköping 100 97 109 106 118 106 98 93 106 112 105
Oxelösund 100 76 97 101 96 102 72 82 61 74 51
Strängnäs 100 100 111 103 112 112 77 109 114 97 94
Trosa 100 124 98 139 101 111 117 120 131 126 105
Vingåker 100 91 85 104 97 93 148 65 75 80 80
Södermanlands län 100 100 106 109 121 108 108 105 111 112 112
Riket 100 100 104 107 110 105 105 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta