Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
294 695 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge

I studiecirkeln bygger arbetet på deltagaren eget kunskapssökande utifrån egna behov och intressen. Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor som under en längre tid, återkommande träffas och bedriver studier under ledning av godkänd ledare. Katrineholms kommun har 290 studiecirkeldeltagare per 1000 invånare. Trosa har 73. Genomsnittet för länet är 198 och för riket 166 deltagare per 1000 invånare.

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Eskilstuna 206
Flen 267
Gnesta 97
Katrineholm 244
Nyköping 180
Oxelösund 68
Strängnäs 94
Trosa 49
Vingåker 321
Södermanlands län 182
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 225 233 212 223 211 227 235 228 233 233 206
Flen 262 266 270 261 277 321 303 257 244 230 267
Gnesta 139 121 114 105 92 109 157 112 89 84 97
Katrineholm 276 271 239 237 238 248 271 300 284 290 244
Nyköping 209 204 200 198 189 175 199 199 208 197 180
Oxelösund 98 93 97 84 88 75 80 209 145 85 68
Strängnäs 167 179 156 143 129 120 110 107 96 96 94
Trosa 94 107 80 61 69 60 112 113 89 73 49
Vingåker 292 262 230 214 228 246 269 243 209 269 321
Södermanlands län 212 213 206 200 189 195 208 208 203 198 182
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 100 104 94 99 94 101 104 101 104 103 92
Flen 100 102 103 100 106 123 116 98 93 88 102
Gnesta 100 87 82 76 66 78 113 81 64 61 70
Katrineholm 100 98 87 86 86 90 98 109 103 105 88
Nyköping 100 98 96 95 90 84 95 95 100 94 86
Oxelösund 100 95 99 86 90 77 82 213 148 87 70
Strängnäs 100 107 93 86 77 72 66 64 58 57 56
Trosa 100 114 85 65 73 64 119 120 95 78 52
Vingåker 100 90 79 73 78 84 92 83 72 92 110
Södermanlands län 100 100 97 94 89 92 98 98 96 94 86
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta