Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

23,1

73,5

81,4

87,1

89,3

80,4

23,1

84,6

Heby

21,1

73,6

78,0

85,1

85,3

77,7

27,7

81,3

Håbo

20,8

69,9

81,8

90,2

91,6

79,5

19,6

86,7

Knivsta

22,0

70,6

84,3

92,3

92,0

84,3

27,5

88,9

Tierp

22,8

69,5

75,8

83,1

85,1

77,1

23,5

80,4

Uppsala

20,4

54,7

71,1

84,8

87,1

79,5

25,6

79,7

Älvkarleby

18,7

59,6

69,6

82,9

86,1

73,1

14,6

78,2

Östhammar

26,1

78,0

83,1

89,0

90,6

79,9

23,4

85,5

Uppsala län

21,3

59,8

74,0

86,0

88,0

79,4

24,4

81,5

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

24,9

72,5

79,0

85,1

88,1

77,9

17,0

82,7

Heby

24,1

72,6

72,8

81,8

81,9

73,3

20,0

77,2

Håbo

23,1

69,1

80,5

89,4

90,1

75,1

14,5

85,0

Knivsta

22,9

69,6

82,1

90,4

91,3

82,8

19,5

87,3

Tierp

24,0

68,0

71,9

81,0

83,3

73,8

17,4

77,6

Uppsala

22,1

54,2

69,4

84,0

86,9

79,4

20,8

78,9

Älvkarleby

22,5

57,0

64,7

80,3

84,4

69,0

12,5

74,9

Östhammar

27,9

77,5

80,5

87,7

88,4

77,4

16,8

83,3

Uppsala län

23,1

58,5

71,9

84,7

87,1

78,0

19,1

80,1

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

21,6

74,3

83,5

89,0

90,4

82,7

29,3

86,5

Heby

18,1

74,4

82,6

88,5

88,4

81,9

34,8

85,1

Håbo

18,8

70,5

83,1

91,1

93,0

83,4

25,2

88,4

Knivsta

21,3

71,6

86,7

94,2

92,7

85,8

35,3

90,5

Tierp

21,7

70,8

79,4

85,1

86,8

80,3

29,4

83,0

Uppsala

18,8

55,3

72,8

85,7

87,3

79,7

30,9

80,5

Älvkarleby

16,1

61,9

74,3

85,3

87,6

76,9

16,6

81,2

Östhammar

24,8

78,3

85,4

90,2

92,7

82,4

29,8

87,5

Uppsala län

19,7

61,1

76,0

87,1

88,8

80,8

30,0

82,9

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

23,1

73,5

81,4

87,1

89,3

80,4

23,1

84,6

Heby

21,1

73,6

78,0

85,1

85,3

77,7

27,7

81,3

Håbo

20,8

69,9

81,8

90,2

91,6

79,5

19,6

86,7

Knivsta

22,0

70,6

84,3

92,3

92,0

84,3

27,5

88,9

Tierp

22,8

69,5

75,8

83,1

85,1

77,1

23,5

80,4

Uppsala

20,4

54,7

71,1

84,8

87,1

79,5

25,6

79,7

Älvkarleby

18,7

59,6

69,6

82,9

86,1

73,1

14,6

78,2

Östhammar

26,1

78,0

83,1

89,0

90,6

79,9

23,4

85,5

Uppsala län

21,3

59,8

74,0

86,0

88,0

79,4

24,4

81,5

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

24,9

72,5

79,0

85,1

88,1

77,9

17,0

82,7

Heby

24,1

72,6

72,8

81,8

81,9

73,3

20,0

77,2

Håbo

23,1

69,1

80,5

89,4

90,1

75,1

14,5

85,0

Knivsta

22,9

69,6

82,1

90,4

91,3

82,8

19,5

87,3

Tierp

24,0

68,0

71,9

81,0

83,3

73,8

17,4

77,6

Uppsala

22,1

54,2

69,4

84,0

86,9

79,4

20,8

78,9

Älvkarleby

22,5

57,0

64,7

80,3

84,4

69,0

12,5

74,9

Östhammar

27,9

77,5

80,5

87,7

88,4

77,4

16,8

83,3

Uppsala län

23,1

58,5

71,9

84,7

87,1

78,0

19,1

80,1

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Enköping

21,6

74,3

83,5

89,0

90,4

82,7

29,3

86,5

Heby

18,1

74,4

82,6

88,5

88,4

81,9

34,8

85,1

Håbo

18,8

70,5

83,1

91,1

93,0

83,4

25,2

88,4

Knivsta

21,3

71,6

86,7

94,2

92,7

85,8

35,3

90,5

Tierp

21,7

70,8

79,4

85,1

86,8

80,3

29,4

83,0

Uppsala

18,8

55,3

72,8

85,7

87,3

79,7

30,9

80,5

Älvkarleby

16,1

61,9

74,3

85,3

87,6

76,9

16,6

81,2

Östhammar

24,8

78,3

85,4

90,2

92,7

82,4

29,8

87,5

Uppsala län

19,7

61,1

76,0

87,1

88,8

80,8

30,0

82,9

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta