Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2019

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Enköping 20 387 24 900 81,9
Heby 6 502 7 545 86,2
Håbo 9 785 12 149 80,5
Knivsta 8 413 10 422 80,7
Tierp 9 795 11 341 86,4
Uppsala 90 867 139 900 65,0
Älvkarleby 4 459 4 998 89,2
Östhammar 10 751 11 499 93,5
Uppsala län 160 959 222 754 72,3
Riket 4 469 097 5 858 492 76,3
Demografisk försörjningskvot 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 76,5 76,4 76,5 77,7 78,6 79,2 79,2 79,2 80,0 81,0 81,9
Heby 82,2 81,9 81,6 82,5 83,3 83,9 84,3 85,8 85,7 86,6 86,2
Håbo 72,8 74,5 75,7 76,4 77,7 78,1 78,6 80,4 80,9 81,3 80,5
Knivsta 74,5 74,7 75,1 76,2 78,0 78,3 77,9 79,2 80,0 80,1 80,7
Tierp 81,6 82,0 82,2 81,7 82,9 83,0 83,8 84,4 84,7 85,4 86,4
Uppsala 59,4 59,8 60,3 60,6 61,2 62,0 63,1 63,7 64,4 64,8 65,0
Älvkarleby 78,3 78,4 79,6 80,1 81,0 82,5 82,1 82,7 86,0 87,9 89,2
Östhammar 81,0 81,3 81,7 83,4 84,4 85,4 86,8 88,8 90,5 91,8 93,5
Uppsala län 66,5 66,8 67,3 67,7 68,5 69,2 70,0 70,8 71,5 72,0 72,3
Riket 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 100 100 100 102 103 104 104 104 105 106 107
Heby 100 100 99 100 101 102 103 104 104 105 105
Håbo 100 102 104 105 107 107 108 110 111 112 111
Knivsta 100 100 101 102 105 105 105 106 107 107 108
Tierp 100 100 101 100 102 102 103 103 104 105 106
Uppsala 100 101 102 102 103 104 106 107 109 109 109
Älvkarleby 100 100 102 102 103 105 105 106 110 112 114
Östhammar 100 100 101 103 104 105 107 110 112 113 115
Uppsala län 100 100 101 102 103 104 105 106 108 108 109
Riket 100 100 101 102 102 103 104 105 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta