Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Energi // Elproduktion efter produktions…

Elproduktion efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-03-05
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

Elproduktion efter produktionssätt, MWh per kommun, 2017

 
             

Kommun/Region

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

 

Enköping

53 350

..

0

..

..

 

Heby

0

0

0

0

0

 

Håbo

0

0

0

..

..

 

Knivsta

0

0

0

0

0

 

Tierp

0

293 635

0

0

293 635

 

Uppsala

91 121

..

381

..

..

 

Älvkarleby

275 167

..

0

..

..

 

Östhammar

0

0

24 385 915

0

24 385 915

 

Uppsala län

419 638

..

24 385 915

..

25 679 853

 

Riket

15 070 623

..

..

17 608 725

..

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

 

             

Elproduktion efter produktionssätt, kWh per invånare, 2017

             

Kommun/Region

Folkmängd

kraft- värmeverk

vattenkraft

kärnkraft, kondenskraft  

vindkraft

Totalt              

Enköping

43 797

1 218

..

0

..

..

Heby

13 854

0

0

0

0

0

Håbo

21 083

0

0

0

..

..

Knivsta

18 064

0

0

0

0

0

Tierp

20 930

0

14 029

0

0

14 029

Uppsala

219 914

414

..

2

..

..

Älvkarleby

9 402

29 267

..

0

..

..

Östhammar

21 927

0

0

1 112 141

0

1 112 141

Uppsala län

368 971

1 137

..

66 092

..

69 599

Riket

10 120 242

1 489

..

..

1 740

..

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunala energibalanser

.. = värdet kan inte visas av sekretesskäl. Om ".." förekommer en gång prickas även totalen.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta