Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Energi // Flerbostadshus fördelat efter …

Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2019-10-21
Förklaring
Energistatistik för flerbostadshus syftar till att beskriva ytor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus i fastigheter som ägs av stat, landsting eller kommun, enskilda fysiska eller juridiska personer, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. Lokalfastigheter och jordbruksfastigheter ingår inte i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus fördelat efterenergikälla/energibärare 2018, GWh

                   

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Eldnings- olja

Fjärr- värme

El

Naturgas/ stadsgas

Ved

Flis

Pellets

Övriga

Totalt

Stockholms län

107

7 144

660

..

..

..

37

..

7 961

Uppsala län

1 002

58

1 060

Södermanlands län

..

704

41

745

Östergötlands län

..

1 502

88

1 590

Jönköpings län

1

640

115

24

..

796

Kronobergs län

..

325

53

380

Kalmar län

..

607

40

..

665

Gotlands län

54

..

57

Blekinge län

..

170

35

..

215

Skåne län

9

3 350

186

127

2

3 673

Hallands län

..

395

89

26

517

Västra Götalands län

26

3 384

333

7

23

..

3 773

Värmlands län

2

645

86

..

739

Örebro län

835

31

..

886

Västmanlands län

..

1 104

30

..

1 138

Dalarnas län

6

513

35

..

592

Gävleborgs län

..

710

19

..

739

Västernorrlands län

..

681

61

744

Jämtlands län

..

292

43

343

Västerbottens län

688

33