Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2018. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Enköping 19 879 5 007 66,7 50,9
Heby 6 467 1 738 47,3 43,0
Håbo 8 353 1 982 64,8 60,5
Knivsta 6 728 1 802 58,3 50,6
Tierp 10 085 2 569 51,9 30,9
Uppsala 108 539 20 953 81,4 74,9
Älvkarleby 4 491 591 71,3 61,8
Östhammar 10 824 2 656 62,4 40,8
Uppsala län 175 366 37 298 73,7 62,6
Riket 4 851 605 1 141 478 77,1 72,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta