Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Passagerartrafik med fartyg

Passagerartrafik med fartyg

Senast uppdaterad 2011-06-15
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
Utrikes passagerartrafik med fartyg i rikets hamnar 2008. Antal passagerare

Region Antal inresta passagerare Antal utresta passagerare Totalt
Stockholms län 4 888 000 4 915 000 9 803 000
Uppsala län 437 000 445 000 882 000
Blekinge län 243 000 240 000 483 000
Skåne län 7 344 000 7 451 000 14 795 000
Hallands län 90 000 81 000 171 000
Västra Götalands län 1 905 000 1 425 000 3 330 000
Västerbottens län 34 000 33 000 67 000
Totalt 14 941 000 14 590 000 29 531 000
Utrikes och inrikes passagerartrafik med fartyg i rikets hamnar 1986-2008. Antal passagerare

År Antal utrikes passagerare Antal inrikes passagerare Totalt
1986 35 484 221 2 894 674 38 378 895
1987 35 346 020 2 734 442 38 080 462
1988 36 472 404 2 890 506 39 362 910
1989 38 231 840 3 375 178 41 607 018
1990 39 354 687 3 537 041 42 891 728
1991 40 956 422 3 204 873 44 161 295
1992 41 004 430 3 321 189 44 325 619
1993 32 086 907 3 515 776 35 602 683
1994 31 298 675 3 938 314 35 236 989
1995 34 701 827 4 060 715 38 762 542
1996 36 463 465 1 103 000 37 566 465
1997 38 049 284 1 168 000 39 217 284
1998 38 983 121 1 161 000 40 144 121
1999 38 615 098 1 224 000 39 839 098
2000 33 551 000 1 291 000 34 842 000
2001 29 761 796 1 294 000 31 055 796
2002 29 358 164 1 377 000 30 735 164
2003 29 903 437 1 422 000 31 325 437
2004 30 396 347 1 454 000 31 850 347
2005 29 671 016 1 460 000 31 131 016
2006 29 368 002 1 472 000 30 840 002
2007 29 516 131 1 565 000 31 081 131
2008 29 531 000 1 583 000 31 114 000

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta