Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2019-02-20
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2018/2019

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Enköping 6 901 12 559 4 178 2 795 23 638 534
Heby 2 171 4 131 1 580 1 320 7 882 568
Håbo 3 454 6 048 1 338 792 10 840 506
Knivsta 2 670 4 775 1 260 955 8 705 466
Tierp 3 038 6 070 2 123 1 719 11 231 531
Uppsala 24 476 45 624 14 636 7 695 84 736 377
Älvkarleby 1 401 2 990 461 307 4 852 520
Östhammar 3 370 6 749 2 115 1 665 12 234 556
Uppsala län 47 481 88 946 27 691 17 248 164 118 437
Riket 1 352 489 2 486 192 1 032 102 513 714 4 870 783 477
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 503 504 506 510 514 519 524 528 531 510 534
Heby 539 543 543 548 554 559 564 570 569 520 568
Håbo 487 487 487 491 495 497 504 512 516 470 506
Knivsta 470 475 477 480 482 479 478 475 475 575 466
Tierp 511 507 506 518 520 520 526 525 528 533 531
Uppsala 385 381 383 383 386 379 383 388 389 384 377
Älvkarleby 490 502 493 498 506 509 513 516 518 534 520
Östhammar 512 518 519 526 534 543 548 558 554 555 556
Uppsala län 434 432 433 436 439 435 440 444 445 442 437
Riket 463 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477
Utveckling 2008/09-2018/19. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 100 100 101 101 102 103 104 105 106 101 106
Heby 100 101 101 102 103 104 105 106 106 97 105
Håbo 100 100 100 101 102 102 103 105 106 96 104
Knivsta 100 101 101 102 102 102 102 101 101 122 99
Tierp 100 99 99 101 102 102 103 103 103 104 104
Uppsala 100 99 100 100 100 98 100 101 101 100 98
Älvkarleby 100 102 101 102 103 104 105 105 106 109 106
Östhammar 100 101 101 103 104 106 107 109 108 108 109
Uppsala län 100 100 100 100 101 100 101 102 103 102 101
Riket 100 100 100 100 101 101 102 103 103 104 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta