Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2019-02-20
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2018/2019

Region 2018/ 2019
Stockholms län 398
Uppsala län 437
Södermanlands län 498
Östergötlands län 477
Jönköpings län 526
Kronobergs län 519
Kalmar län 549
Gotlands län 610
Blekinge län 536
Skåne län 474
Hallands län 535
Västra Götalands län 461
Värmlands län 554
Örebro län 498
Västmanlands län 498
Dalarnas län 581
Gävleborgs län 533
Västernorrlands län 546
Jämtlands län 567
Västerbottens län 504
Norrbottens län 567
Riket 477
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2008/09 - 2018/19

Region/kommun . 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Stockholms län 400 393 390 392 391 390 393 398 402 404 398
Uppsala län 434 432 433 436 439 435 440 444 445 442 437
Södermanlands län 475 475 475 482 484 485 489 495 499 499 498
Östergötlands län 454 454 456 459 462 463 469 474 477 479 477
Jönköpings län 489 489 492 498 502 505 512 516 521 527 526
Kronobergs län 498 499 499 505 508 510 515 516 521 521 519
Kalmar län 512 512 516 524 527 531 537 541 549 549 549
Gotlands län 561 566 566 572 575 583 593 601 608 611 610
Blekinge län 508 509 508 514 519 521 525 528 532 534 536
Skåne län 464 463 462 464 465 468 470 472 477 477 474
Hallands län 508 508 510 517 518 520 526 531 534 537 535
Västra Götalands län 451 449 450 454 454 452 456 459 463 465 461
Värmlands län 521 523 525 533 537 539 543 547 550 553 554
Örebro län 471 470 481 487 491 495 490 494 498 498 498
Västmanlands län 475 474 475 482 486 489 493 495 499 501 498
Dalarnas län 539 540 542 549 557 562 571 574 579 581 581
Gävleborgs län 506 506 506 510 513 515 520 523 529 534 533
Västernorrlands län 514 517 517 525 527 531 538 541 545 547 546
Jämtlands län 531 535 535 541 546 550 558 561 565 565 567
Västerbottens län 472 474 475 482 487 490 497 500 505 505 504
Norrbottens län 525 531 535 542 548 552 560 565 566 565 567
Riket 463 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2008/07-2018/19. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2008/09=100

Region/kommun . 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Stockholms län 100 98 98 98 98 98 98 100 100 101 100
Uppsala län 100 100 100 100 101 100 101 102 103 102 101
Södermanlands län 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 105
Östergötlands län 100 100 100 101 102 102 103 104 105 106 105
Jönköpings län 100 100 101 102 103 103 105 106 107 108 108
Kronobergs län 100 100 100 101 102 102 103 104 105 105 104
Kalmar län 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107
Gotlands län 100 101 101 102 102 104 106 107 108 109 109
Blekinge län 100 100 100 101 102 103 103 104 105 105 105
Skåne län 100 100 100 100 100 101 101 102 103 103 102
Hallands län 100 100 100 102 102 102 104 105 105 106 105
Västra Götalands län 100 100 100 101 101 100 101 102 103 103 102
Värmlands län 100 100 101 102 103 103 104 105 106 106 106
Örebro län 100 100 102 103 104 105 104 105 106 106 106
Västmanlands län 100 100 100 102 102 103 104 104 105 105 105
Dalarnas län 100 100 101 102 103 104 106 106 107 108 108
Gävleborgs län 100 100 100 101 101 102 103 103 105 105 105
Västernorrlands län 100 101 101 102 103 103 105 105 106 106 106
Jämtlands län 100 101 101 102 103 104 105 106 106 106 107
Västerbottens län 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107
Norrbottens län 100 101 102 103 104 105 107 108 108 108 108
Riket 100 100 100 100 101 101 102 103 103 104 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta