Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Infrastruktur // Trafikflödeskarta, huvudvägar

Trafikflödeskarta, huvudvägar

Senast uppdaterad 2008-10-28
Förklaring
Trafikflödeskartan utgör en redovisning av de maskinella trafikmätningar som utförts av Vägverket. Kartans uppgifter avser årsmedeldygnstrafiken uttryckt i totalt antal fordon. Trafikens intensitet beskrivs sålunda: ju mörkare linjer desto intensivare trafik.

.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta