Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2019-12-31 i Uppsala län jämfört med riket

             

Ålder

Uppsala län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

11 074

11 702

2,9

3,0

2,8

3,0

5-9

11 347

11 921

3,0

3,1

2,9

3,1

10-14

10 959

11 462

2,9

3,0

2,9

3,0

15-19

10 075

11 123

2,6

2,9

2,6

2,9

20-24

13 812

13 658

3,6

3,6

2,7

3,0

25-29

15 590

16 247

4,1

4,2

3,5

3,7

30-34

13 504

14 257

3,5

3,7

3,4

3,6

35-39

11 565

12 236

3,0

3,2

3,1

3,2

40-44

11 293

11 572

2,9

3,0

3,0

3,1

45-49

11 725

12 011

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

11 784

11 827

3,1

3,1

3,2

3,3

55-59

10 785

10 842

2,8

2,8

3,0

3,0

60-64

10 140

9 906

2,6

2,6

2,7

2,8

65-69

9 682

9 323

2,5

2,4

2,6

2,6

70-74

10 354

9 807

2,7

2,6

2,8

2,6

75-79

7 557

7 108

2,0

1,9

2,2

2,0

80-84

4 811

4 039

1,3

1,1

1,5

1,2

85-89

3 192

2 133

0,8

0,6

1,0

0,6

90-94

1 632

868

0,4

0,2

0,5

0,2

95-99

547

168

0,1

0,0

0,2

0,1

100-

64

11

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

191 492

192 221

49,9

50,1

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta