Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Uppsala län jämfört med riket

             

Ålder

Uppsala län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

11 073

11 479

2,9

3,1

2,9

3,0

5-9

11 101

11 689

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

10 647

11 253

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

9 636

10 882

2,6

2,9

2,6

2,9

20-24

13 866

13 400

3,7

3,6

2,8

3,0

25-29

15 333

15 864

4,1

4,2

3,5

3,7

30-34

12 773

13 699

3,4

3,6

3,3

3,5

35-39

11 314

11 710

3,0

3,1

3,1

3,2

40-44

11 319

11 646

3,0

3,1

3,0

3,2

45-49

11 499

11 719

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

11 886

11 969

3,2

3,2

3,3

3,4

55-59

10 413

10 348

2,8

2,7

2,9

3,0

60-64

10 059

9 962

2,7

2,6

2,8

2,8

65-69

9 966

9 413

2,6

2,5

2,7

2,7

70-74

10 297

9 888

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

6 902

6 509

1,8

1,7

2,0

1,9

80-84

4 660

3 769

1,2

1,0

1,4

1,1

85-89

3 114

2 054

0,8

0,5

1,0

0,6

90-94

1 683

810

0,4

0,2

0,5

0,2

95-99

503

168

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

63

16

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

188 107

188 247

50,0

50,0

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta