Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Andelar

Kommun/Region Män Kvinnor
Enköping 28,3 71,7
Heby 29,7 70,3
Håbo 29,5 70,5
Knivsta 34,4 65,6
Tierp 28,0 72,0
Uppsala 31,8 68,2
Älvkarleby 25,7 74,3
Östhammar 30,2 69,8
Uppsala län 30,9 69,1
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 20,9 23,0 23,7 22,0 22,9 23,3 23,5 23,7 26,2 25,5 28,3
Heby 19,8 25,1 24,4 26,6 24,0 23,3 23,8 26,6 26,6 28,5 29,7
Håbo 21,1 25,0 25,8 26,5 26,4 25,5 25,2 26,5 25,8 28,4 29,5
Knivsta 27,0 27,5 29,7 32,5 28,7 28,8 32,4 31,7 32,1 31,1 34,4
Tierp 22,1 24,9 22,2 23,3 23,6 23,0 22,3 23,1 23,7 25,7 28,0
Uppsala 25,0 25,7 26,3 27,4 28,8 29,0 29,1 30,1 30,4 31,9 31,8
Älvkarleby 20,2 21,8 22,0 24,6 24,0 25,1 26,1 27,6 24,5 26,8 25,7
Östhammar 22,4 22,2 22,1 24,4 23,9 25,7 26,1 25,7 26,9 28,7 30,2
Uppsala län 23,9 25,2 25,6 26,6 27,2 27,3 27,7 28,5 28,9 30,1 30,9
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 110 113 106 110 112 113 113 126 122 136
Heby 100 127 123 134 121 118 120 134 134 144 150
Håbo 100 118 122 125 125 121 119 126 122 135 140
Knivsta 100 102 110 120 106 106 120 117 119 115 127
Tierp 100 113 101 106 107 104 101 105 107 116 127
Uppsala 100 103 105 110 115 116 116 121 121 127 127
Älvkarleby 100 108 109 122 119 124 129 137 122 133 127
Östhammar 100 99 99 109 107 115 117 115 120 128 135
Uppsala län 100 105 107 111 114 115 116 119 121 126 129
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta