Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Enköping

247,3

327,1

Heby

221,3

289,4

Håbo

272,9

361,9

Knivsta

295,8

399,8

Tierp

220,8

288,8

Uppsala

257,3

326,8

Älvkarleby

222,7

302,3

Östhammar

241,6

324,1

Uppsala län

253,5

327,6

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

179,4

187,3

191,7

195,2

202,5

211,2

218,2

223,9

232,2

240,5

247,3

Heby

160,3

166,0

170,6

172,5

177,7

185,1

191,4

196,5

204,4

213,5

221,3

Håbo

203,4

211,3

216,6

219,1

225,3

235,1

241,2

248,2

256,7

264,4

272,9

Knivsta

212,8

222,8

230,1

235,6

244,8

255,0

262,7

272,3

278,8

290,6

295,8

Tierp

159,3

166,6

170,1

171,6

177,9

186,7

193,5

199,2

205,0

212,7

220,8

Uppsala

189,0

196,5

201,1

203,5

210,5

218,4

225,2

233,3

241,5

250,6

257,3

Älvkarleby

167,9

174,3

180,1

184,4

188,3

194,2

199,9

204,9

208,5

214,6

222,7

Östhammar

173,2

181,5

185,5

188,5

195,6

204,6

210,0

215,5

223,9

231,9

241,6

Uppsala län

185,0

192,7

197,4

200,1

207,0

215,3

222,1

229,5

237,4

246,3

253,5

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,9

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

253,9

262,5

266,6

272,1

282,6

290,5

298,2

301,4

310,6

317,4

327,1

Heby

220,7

228,6

227,0

232,9

241,3

252,8

258,7

265,1

272,1

283,1

289,4

Håbo

301,0

306,3

307,0

308,7

318,3

327,3

333,0

339,2

349,0

354,3

361,9

Knivsta

318,5

328,5

327,3

334,4

349,3

360,8

366,2

373,6

383,7

389,8

399,8

Tierp

228,0

236,9

237,1

241,7

251,3

257,5

261,0

265,8

273,6

279,4

288,8

Uppsala

256,6

265,2

265,4

267,4

276,8

285,4

293,2

300,2

311,5

320,0

326,8

Älvkarleby

241,7

250,7

255,6

258,4

266,4

271,7

276,7

280,2

285,5

292,0

302,3

Östhammar

251,9

263,0

260,4

263,9

279,2

290,7

296,0

298,2

307,5

311,6

324,1

Uppsala län

257,1

265,9

266,4

269,5

279,7

288,4

295,4

301,5

311,8

319,5

327,6

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

309,6

317,9

327,1

Heby kommun tilhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 2006-2007 ingår inte Heby kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

104

107

109

113

118

122

125

129

134

138

Heby

100

104

106

108

111

115

119

123

128

133

138

Håbo

100

104

106

108

111

116

119

122

126

130

134

Knivsta

100

105

108

111

115

120

123

128

131

137

139

Tierp

100

105

107

108

112

117

121

125

129

134

139

Uppsala

100

104

106

108

111

116

119

123

128

133

136

Älvkarleby

100

104

107

110

112

116

119

122

124

128

133

Östhammar

100

105

107

109

113

118

121

124

129

134

139

Uppsala län

100

104

107

108

112

116

120

124

128

133

137

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

127

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

103

105

107

111

114

117

119

122

125

129

Heby

100

104

103

106

109

115

117

120

123

128

131

Håbo

100

102

102

103

106

109

111

113

116

118

120

Knivsta

100

103

103

105

110

113

115

117

120

122

126

Tierp

100

104

104

106

110

113

114

117

120

123

127

Uppsala

100

103

103

104

108

111

114

117

121

125

127

Älvkarleby

100

104

106

107

110

112

114

116

118

121

125

Östhammar

100

104

103

105

111

115

118

118

122

124

129

Uppsala län

100

103

104

105

109

112

115

117

121

124

127

Riket

100

103

103

105

109

112

114

116

120

123

127

Heby kommun tilhör Uppsala län fr o m 2007-01-01. I siffrorna för Uppsala län år 2006-2007 ingår inte Heby kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta