Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Enköping

254,6

335,6

Heby

225,8

297,9

Håbo

278,5

369,7

Knivsta

303,8

404,3

Tierp

228,1

299,1

Uppsala

263,7

333,6

Älvkarleby

228,9

312,5

Östhammar

247,9

332,9

Uppsala län

260,1

335,2

Riket

261,4

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

102

104

108

113

116

120

124

128

132

136

Heby

100

103

104

107

112

115

118

123

129

133

136

Håbo

100

103

104

107

111

114

117

121

125

129

132

Knivsta

100

103

106

110

114

118

122

125

130

133

136

Tierp

100

102

103

107

112

116

120

123

128

133

137

Uppsala

100

102

104

107

111

115

119

123

128

131

134

Älvkarleby

100

103

106

108

111

115

118

120

123

128

131

Östhammar

100

102

104

108

113

116

119

123

128

133

137

Uppsala län

100

102

104

107

112

115

119

123

128

132

135

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

102

104

108

111

114

115

118

121

125

128

Heby

100

99

102

106

111

113

116

119

124

127

130

Håbo

100

100

101

104

107

109

111

114

116

118

121

Knivsta

100

100

102

106

110

111

114

117

119

122

123

Tierp

100

100

102

106

109

110

112

115

118

122

126

Uppsala

100

100

101

104

108

111

113

117

121

123

126

Älvkarleby

100

102

103

106

108

110

112

114

116

121

125

Östhammar

100

99

100

106

111

113

113

117

118

123

127

Uppsala län

100

100

101

105

108

111

113

117

120

123

126

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

102

104

108

113

116

120

124

128

132

136

Heby

100

103

104

107

112

115

118

123

129

133

136

Håbo

100

103

104

107

111

114

117

121

125

129

132

Knivsta

100

103

106

110

114

118

122

125

130

133

136

Tierp

100

102

103

107

112

116

120

123

128

133

137

Uppsala

100

102

104

107

111

115

119

123

128

131

134

Älvkarleby

100

103

106

108

111

115

118

120

123

128

131

Östhammar

100

102

104

108

113

116

119

123

128

133

137

Uppsala län

100

102

104

107

112

115

119

123

128

132

135

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enköping

100

102

104

108

111

114

115

118

121

125

128

Heby

100

99

102

106

111

113

116

119

124

127

130

Håbo

100

100

101

104

107

109

111

114

116

118

121

Knivsta

100

100

102

106

110

111

114

117

119

122

123

Tierp

100

100

102

106

109

110

112

115

118

122

126

Uppsala

100

100

101

104

108

111

113

117

121

123

126

Älvkarleby

100

102

103

106

108

110

112

114

116

121

125

Östhammar

100

99

100

106

111

113

113

117

118

123

127

Uppsala län

100

100

101

105

108

111

113

117

120

123

126

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta