Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Uppsala län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

31,0

65,0

30,0

65,0

   

1999

31,0

65,0

30,0

65,0

   

2000

26,0

70,0

29,0

66,0

   

2001

34,0

65,0

31,0

67,0

   

2002

32,3

65,7

31,4

66,4

   

2003

32,3

66,6

31,5

66,5

   

2004

31,6

65,9

32,2

65,4

   

2005

32,7

67,3

33,7

66,3

   

2006

37,4

62,6

35,0

65,0

   

2007

34,6

65,4

33,7

66,3

   

2008

34,6

65,4

34,1

65,9

   

2009

33,2

61,3

33,1

60,9

   

2010

31,6

60,1

32,0

60,6

   

2011

35,5

59,6

31,2

59,9

   

2012

32,7

58,8

31,1

59,9

   

2013

33,9

66,1

34,0

66,0

   

2014

36,5

63,5

34,2

65,8

   

2015

34,6

65,4

33,5

66,5

   

2016

31,7

67,1

32,1

66,4

   

2017

32,8

66,3

31,6

66,9

   

2018

33,6

65,5

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Uppsala län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,5

8,4

7,2

3,7

7,8

6,1

1999

4,0

8,2

6,2

3,9

8,2

6,4

2000

4,5

9,2

7,3

4,2

9,1

6,9

2001

4,1

9,5

6,9

4,0

8,3

6,3

2002

4,1

9,7

6,4

4,2

8,7

6,6

2003

4,1

8,9

6,6

4,1

8,4

6,4

2004

4,6

9,6

7,3

4,7

9,4

7,3

2005

5,4

9,9

7,6

5,2

9,9

7,6

2006

5,6

10,0

7,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,6

12,2

10,0

6,2

11,9

9,7

2008

6,0

11,7

9,5

6,3

11,8

9,7

2009

6,6

12,1

9,9

6,7

11,9

10,0

2010

7,5

14,1

11,7

7,6

13,9

11,6

2011

8,6

14,4

12,1

7,8

14,5

12,3

2012

7,5

13,4

11,4

7,3

13,6

11,5

2013

7,8

15,1

11,5

7,9

14,9

11,5

2014

8,7

14,9

11,8

8,3

15,4

11,9

2015

8,0

14,9

11,4

7,9

15,1

11,6

2016

7,3

15,3

11,3

7,6

15,0

11,4

2017

7,3

14,5

11,0

7,3

14,8

11,3

2018

6,9

13,2

10,2

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

 

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Uppsala län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

31,0

65,0

30,0

65,0

   

1999

31,0

65,0

30,0

65,0

   

2000

26,0

70,0

29,0

66,0

   

2001

34,0

65,0

31,0

67,0

   

2002

32,3

65,7

31,4

66,4

   

2003

32,3

66,6

31,5

66,5

   

2004

31,6

65,9

32,2

65,4

   

2005

32,7

67,3

33,7

66,3

   

2006

37,4

62,6

35,0

65,0

   

2007

34,6

65,4

33,7

66,3

   

2008

34,6

65,4

34,1

65,9

   

2009

33,2

61,3

33,1

60,9

   

2010

31,6

60,1

32,0

60,6

   

2011

35,5

59,6

31,2

59,9

   

2012

32,7

58,8

31,1

59,9

   

2013

33,9

66,1

34,0

66,0

   

2014

36,5

63,5

34,2

65,8

   

2015

34,6

65,4

33,5

66,5

   

2016

31,7

67,1

32,1

66,4

   

2017

32,8

66,3

31,6

66,9

   

2018

33,6

65,5

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Uppsala län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,5

8,4

7,2

3,7

7,8

6,1

1999

4,0

8,2

6,2

3,9

8,2

6,4

2000

4,5

9,2

7,3

4,2

9,1

6,9

2001

4,1

9,5

6,9

4,0

8,3

6,3

2002

4,1

9,7

6,4

4,2

8,7

6,6

2003

4,1

8,9

6,6

4,1

8,4

6,4

2004

4,6

9,6

7,3

4,7

9,4

7,3

2005

5,4

9,9

7,6

5,2

9,9

7,6

2006

5,6

10,0

7,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,6

12,2

10,0

6,2

11,9

9,7

2008

6,0

11,7

9,5

6,3

11,8

9,7

2009

6,6

12,1

9,9

6,7

11,9

10,0

2010

7,5

14,1

11,7

7,6

13,9

11,6

2011

8,6

14,4

12,1

7,8

14,5

12,3

2012

7,5

13,4

11,4

7,3

13,6

11,5

2013

7,8

15,1

11,5

7,9

14,9

11,5

2014

8,7

14,9

11,8

8,3

15,4

11,9

2015

8,0

14,9

11,4

7,9

15,1

11,6

2016

7,3

15,3

11,3

7,6

15,0

11,4

2017

7,3

14,5

11,0

7,3

14,8

11,3

2018

6,9

13,2

10,2

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Uppsala län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

114

98

86

105

105

105

2000

129

110

101

114

117

113

2001

117

113

96

108

106

103

2002

117

115

89

114

112

108

2003

117

106

92

111

108

105

2004

131

114

101

127

121

120

2005

154

118

106

140

127

124

2006

160

119

104

145

124

124

2007

189

145

139

168

153

159

2008

171

139

132

170

151

159

2009

189

145

138

181

153

163

2010

213

167

163

205

178

190

2011

246

171

168

211

185

202

2012

215

159

159

197

174

189

2013

224

179

160

215

191

189

2014

247

177

164

224

197

195

2015

228

177

159

213

193

189

2016

210

182

158

204

193

186

2017

209

172

153

196

189

185

2018

198

158

142

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta