Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Enköping

359

3,4

359

3,1

Heby

98

3,3

98

3,2

Håbo

135

2,7

135

2,4

Knivsta

83

1,8

83

2,2

Tierp

180

3,9

180

3,5

Uppsala

1 584

2,9

1 584

3,6

Älvkarleby

67

3,3

67

4,1

Östhammar

96

2,0

96

2,3

Uppsala län

2 602

2,9

2 602

3,3

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         
         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Enköping

3,6

3,2

2,9

3,0

2,5

2,9

3,1

3,6

3,8

3,4

Heby

4,2

4,1

4,3

4,3

3,8

3,1

2,8

2,8

2,9

3,3

Håbo

2,4

2,4

2,4

2,7

2,9

2,2

2,4

2,6

2,7

2,7

Knivsta

2,2

2,1

2,4

2,1

4,3

1,5

1,8

2,1

2,0

1,8

Tierp

4,9

4,3

4,2

4,7

1,6

4,0

4,3

4,6

4,4

3,9

Uppsala

3,7

3,6

3,4

3,2

2,3

2,9

3,0

3,2

3,1

2,9

Älvkarleby

4,3

4,4

4,3

4,0

3,8

4,6

4,3

5,0

4,3

3,3

Östhammar

2,6

2,4

2,4

2,5

3,0

2,6

2,1

2,2

1,9

2,0

Uppsala län

3,6

3,4

3,3

3,2

2,9

2,9

3,0

3,2

3,1

2,9

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Enköping

3,9

3,0

3,1

3,3

2,4

2,9

3,3

3,6

3,6

3,1

Heby

4,1

3,5

3,8

4,2

4,7

3,2

3,2

3,2

2,8

3,2

Håbo

2,5

2,2

2,6

3,0

3,8

2,5

2,5

2,6

2,5

2,4

Knivsta

2,6

2,1

2,2

2,5

4,7

1,7

1,9

2,3

2,4

2,2

Tierp

4,5

4,0

4,9

5,2

2,2

4,7

5,0

4,9

4,4

3,5

Uppsala

4,8

4,4

4,3

4,2

2,6

3,8

4,0

4,4

3,8

3,6

Älvkarleby

4,8

4,6

5,4

5,2

3,9

5,6

4,9

4,8

3,9

4,1

Östhammar

2,9

2,4

2,3

2,4

3,1

2,5

2,4

2,2

1,9

2,3

Uppsala län

4,3

3,8

3,9

3,9

3,6

3,5

3,7

3,9

3,5

3,3

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Enköping

100

90

81

85

70

81

88

101

106

95

Heby

100

100

103

104

92

73

68

67

70

79

Håbo

100

99

101

113

122

92

97

109

113

110

Knivsta

100

98

109

99

198

69

85

97

92

85

Tierp

100

88

86

96

33

82

87

94

90

79

Uppsala

100

96

92

87

62

78

82

88

84

79

Älvkarleby

100

102

100

94

88

107

99

117

99

77

Östhammar

100

92

94

98

116

103

80

84

75

77

Uppsala län

100

95

92

90

83

81

83

91

88

82

Riket

100

97

94

92

86

82

79

81

80

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Enköping

100

78

79

84

62

76

86

92

94

81

Heby

100

85

93

103

115

80

79

78

69

78

Håbo

100

91

104

121

156

102

100

103

99

98

Knivsta

100

83

88

97

184

67

74

91

94

88

Tierp

100

89

108

115

48

103

110

107

96

78

Uppsala

100

92

90

87

55

80

83

92

80

76

Älvkarleby

100

96

112

108

81

116

102

101

82

85

Östhammar

100

83

78

81

108

87

83

76

65

77

Uppsala län

100

90

91

91

84

83

86

92

83

78

Riket

100

89

93

93

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta