Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Enköping

3 305

3 325

21 937

22 492

15,1

14,8

Heby

848

815

6 813

7 097

12,4

11,5

Håbo

1 703

1 630

10 634

10 930

16,0

14,9

Knivsta

1 265

1 279

9 224

9 496

13,7

13,5

Tierp

1 358

1 288

10 384

10 743

13,1

12,0

Uppsala

23 659

23 838

113 807

111 357

20,8

21,4

Älvkarleby

714

724

4 604

4 788

15,5

15,1

Östhammar

1 096

1 004

10 704

11 344

10,2

8,9

Uppsala län

33 948

33 903

188 107

188 247

18,0

18,0

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta