Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2019-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Enköping

3 440

3 574

22 300

22 987

15,4

15,5

Heby

896

873

6 890

7 157

13,0

12,2

Håbo

1 778

1 707

10 833

11 101

16,4

15,4

Knivsta

1 294

1 329

9 267

9 568

14,0

13,9

Tierp

1 357

1 318

10 340

10 796

13,1

12,2

Uppsala

24 989

25 416

116 434

114 333

21,5

22,2

Älvkarleby

723

723

4 625

4 832

15,6

15,0

Östhammar

1 121

1 017

10 803

11 447

10,4

8,9

Uppsala län

35 598

35 957

191 492

192 221

18,6

18,7

Riket

1 002 689

1 017 044

5 131 775

5 195 814

19,5

19,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta