Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Enköping 7 625 2 542 10 167 25,0
Heby 3 586 1 304 4 890 26,7
Håbo 4 905 872 5 777 15,1
Knivsta 3 430 505 3 935 12,8
Tierp 4 946 1 973 6 919 28,5
Uppsala 24 040 3 602 27 642 13,0
Älvkarleby 2 758 503 3 261 15,4
Östhammar 5 488 4 796 10 284 46,6
Uppsala län 56 778 16 097 72 875 22,1
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Antal fritidsbostäder 2006-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Enköping

2 443

2 434

2 433

2 419

2 421

2 439

2 543

2 546

2 542

Heby

1 288

1 290

1 289

1 290

1 290

1 293

1 305

1 307

1 304

Håbo

912

903

896

878

874

868

879

875

872

Knivsta

506

499

499

494

491

492

505

505

505

Tierp

1 884

1 882

1 893

1 905

1 908

1 919

1 966

1 973

1 973

Uppsala

3 550

3 532

3 526

3 490

3 481

3 492

3 604

3 606

3 602

Älvkarleby

447

453

478

480

488

490

501

501

503

Östhammar

4 627

4 641

4 655

4 658

4 676

4 691

4 770

4 781

4 796

Uppsala län

15 657

15 634

15 669

15 614

15 629

15 684

16 073

16 094

16 097

Riket

402 891

403 389

407 111

406 542

408 960

411 358

423 090

425 429

422 655

                   

Fritidsbostädernas andel av samtliga småhus 2006-2014

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Enköping

25,9

25,7

25,2

24,9

24,7

24,6

25,2

25,2

25,0

Heby

26,7

26,8

26,7

26,6

26,6

26,6

26,7

26,7

26,7

Håbo

17,0

16,8

16,5

16,1

15,5

15,3

15,3

15,2

15,1

Knivsta

14,9

14,3

14,1

13,3

13,1

12,9

13,1

13,0

12,8

Tierp

27,9

27,8

27,9

27,9

27,9

27,9

28,4

28,5

28,5

Uppsala

14,0

13,8

13,5

13,3

13,1

13,0

13,2

13,2

13,0

Älvkarleby

14,2

14,3

14,9

14,9

15,1

15,1

15,4

15,3

15,4

Östhammar

47,1

46,9

46,8

46,6

46,6

46,5

46,7

46,7

46,6

Uppsala län

23,0

22,8

22,6

22,3

22,1

22,0

22,3

22,2

22,1

Riket

20,0

19,9

19,8

19,7

19,7

19,7

20,0

20,1

20,0

Källa: Statistiska Centralbyrån

Utveckling av antalet fritidsbostäder 2006-2014. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enköping 100 100 100 99 99 100 104 104 104
Heby 100 100 100 100 100 100 101 101 101
Håbo 100 99 98 96 96 95 96 96 96
Knivsta 100 99 99 98 97 97 100 100 100
Tierp 100 100 100 101 101 102 104 105 105
Uppsala 100 99 99 98 98 98 102 102 101
Älvkarleby 100 101 107 107 109 110 112 112 113
Östhammar 100 100 101 101 101 101 103 103 104
Uppsala län 100 100 100 100 100 100 103 103 103
Riket 100 100 101 101 102 102 105 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta