Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2018 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Enköping 11
Heby 14
Håbo 9
Knivsta 11
Tierp 16
Uppsala 17
Älvkarleby 9
Östhammar 11
Uppsala län 15
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 24 18 19 19 17 17 17 16 12 20 20 12 11
Heby 23 24 25 27 25 24 21 18 13 13 13 15 14
Håbo 12 11 12 13 13 13 13 13 16 16 16 9 9
Knivsta 17 18 18 20 18 18 17 18 14 11 10 12 11
Tierp 25 26 24 26 24 20 23 22 18 15 12 17 16
Uppsala 20 20 21 21 21 23 22 22 19 16 17 19 17
Älvkarleby 10 9 10 10 11 11 12 14 14 10 11 9 9
Östhammar 18 19 18 18 18 18 7 15 13 12 17 11 11
Uppsala län 19 19 20 20 20 20 19 20 15 18 17 16 15
Riket 18 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 78 79 80 74 73 73 69 50 85 84 50 45
Heby 100 105 109 116 111 105 91 81 57 57 55 65 60
Håbo 100 94 100 113 112 113 107 112 136 140 138 78 78
Knivsta 100 106 108 117 106 106 99 104 82 67 60 69 66
Tierp 100 102 96 106 98 81 91 88 71 59 48 68 65
Uppsala 100 102 106 105 109 115 109 113 98 83 85 95 88
Älvkarleby 100 89 91 96 104 103 113 137 132 94 103 86 85
Östhammar 100 109 103 103 104 101 41 83 71 70 93 61 63
Uppsala län 100 99 102 103 103 105 98 103 76 93 88 82 77
Riket 100 101 102 102 98 101 98 96 .. 87 73 70 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta