Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge Här ingår kostnader för stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer, museer, bibliotek samt musik- och kulturskola.
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Enköping 1 096
Heby 1 301
Håbo 923
Knivsta 839
Tierp 1 331
Uppsala 1 113
Älvkarleby 929
Östhammar 1 103
Uppsala län 1 079
Riket 1 235
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 966 1 025 1 018 1 006 989 1 071 1 136 1 037 1 091 1 110 1 096
Heby 711 679 878 823 810 799 831 888 1 180 1 252 1 301
Håbo 653 735 754 737 700 753 763 1 056 918 945 923
Knivsta 508 553 622 599 615 678 791 829 842 814 839
Tierp 865 909 950 976 979 1 008 985 1 028 1 076 1 248 1 331
Uppsala 1 059 1 363 1 182 1 188 1 197 1 214 1 099 966 1 005 1 054 1 113
Älvkarleby 842 870 742 764 777 795 783 811 864 857 929
Östhammar 792 766 752 824 800 857 802 835 896 974 1 103
Uppsala län 800 863 862 865 858 897 899 931 984 1 032 1 079
Riket 993 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 100 106 105 104 102 111 118 107 113 115 113
Heby 100 95 123 116 114 112 117 125 166 176 183
Håbo 100 113 115 113 107 115 117 162 141 145 141
Knivsta 100 109 122 118 121 133 156 163 166 160 165
Tierp 100 105 110 113 113 117 114 119 124 144 154
Uppsala 100 129 112 112 113 115 104 91 95 100 105
Älvkarleby 100 103 88 91 92 94 93 96 103 102 110
Östhammar 100 97 95 104 101 108 101 105 113 123 139
Uppsala län 100 108 108 108 107 112 112 116 123 129 135
Riket 100 103 104 105 107 111 113 115 117 122 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta